Demokratisering av skatten

Venstre kan legge frem forslag om at skattebetalere skal kunne ha i en viss grad, påvirknings mulighet tilå være med på å bestemme hva deres egne skattepenger bør gå til!

F.eks. ved innlevering av selvangivelse kan det være det være et eget skjema som skattebetaleren kan krysse av på;

* Miljøvern/ fornybar energi

* Skole/utdanning/forskning

* Forsvar

* Kollektivtrafikk

* Helse og omsorg

etc.etc.

Poenget er at skattebetaleren har en demokratisk metode til å ta sosialt ansvar og være med på å styre inntektene til felleskapet samtidig viser hva som er viktig for den enkelte skattebetaler.

Tør politikerene å gi folket mer makt?!

8 kommentarer til Demokratisering av skatten

 1. Du foreslår direkte demokrati som i Sveits?

 2. Beklager å måtte si det, men demokrati betyr ikke smart. Demokratiet kan ha rett i mange ting, men det er en grunn til at vi har politikere.

 3. Som velger skal jeg kunne påvirke hvordan pengene skal brukes i Norge. Om skattebetalerne skal bestemme direkte over sine skattepenger vil den politiske innflytelse flyte fra et demokratisk valg til pengesterke borgere.

 4. Stefan

  @Kjetil. Det er bare feil. Demokrati er smart. Sveits har på mange områder en smartere politikk enn Norge og de har også et mer sosialliberalt samfunn. Husk også at frie markeder er direktedemokrati. De som oppfyller andres behov der hvor de har evner og ønsker om å betale får mer innflytelse på produksjonen. Konservative resonnement som at det er en grunn til at vi har politikere blir helt feil dersom man mener at tradisjon er det smarteste og til for å følges blindt. Nå var det kanskje ikke dette du mente, men jeg er delvis med på det du skriver. Jeg vill bare erstatte politikernes og byrokratenes autoritære makt. Politikere kan vi gjerne fortsatt ha, men folk burde selv få bestemme i saker direkte. Fler tenker bedre. Politikere kan styre gjennom inflytelse hvis de er flinke, og ikke gjennom makt fordi de er inkompetente som i dag.

  Er man motstander av direktedemokrati så er man også motstander av det frie markedet. Det vi har i dag er en todeling, direktedemokrati i markedene og rullerende diktatur i offentlig sektor.

  Tenk hvis man foreslår det motsatte. Mer kvasidemokrati i markedsøkonomien. I verste fall så får du velge mellom fem varevogner med mat på butikken, sammensetningen er besluttet av andre og de kan forandre innholdet når de ønsker. Dessuten får du ikke vogna fra den butikken du har valgt, men fra den som de fleste andre valgte. Du kan bare velge en gang hvert fjerde år.

 5. Om vi ikke hadde hatt den menneskelige faktor innregnet,så hadde dette vel vært: Det Optimale Forslaget.
  Dessverre kommer vi ikke unna at et gjennomført direktedemokrati nok ville blitt et demokrati for de bemidlede,og da går vi plutselig ikke framover,men bakover.

 6. @Stefan. Jeg sa at demokrati ikke absolutt må bety smart, men heller ikke at det er usmart. Jeg er for demokrati, men jeg mener at flertallet ikke alltid har rett.

 7. Stefan

  @kjetil. Den er grei. Flertallstyranni ikke en bra styreform. Bedre å innføre mer krav enn dette, som 3/4-flertall. Da blir ferre, men bedre beslutninger tatt. Jeg mener at nesten alle flertallsbeslutninger er av for lav kvalitet. Det er langt bedre dersom folk gjør ting forskjellig i stedenfor å marsjere i takt.

  @RuneU. Dette handler om budsjettering og foreslått medbestemmelse utfra innskudd. Da kan jeg være enig i at det er for de bemidlede. De som oppfyller folks ønsker blir bemidlede. Hva gjelder lovgiving, så mener jeg at det ikke er egnet. Eierskap er irrelevant for lovgivingen. Indirekte er det lov å utøve innflytelse (lobbyisme, reklame). Et direktedemokrati i forhold til lovgiving kan heller bli mindre for de rike enn i dag. Lobbyister, mafia og andre bemidlede utøver inflytelse og makt over politikere, som dessuten ofte er korrupte.

  California har direktedemokratisk budsjettering på en helt annen måte, de må ha folkeavstemming for å øke skattene eller de offentlige utgiftene. De direktedemokratiske systemene jeg har studert har politikere, men makten er blitt gjort om til innflytelse.

  “Mindre kjent er Porto Alegre for den spesielle formen for direkte demokrati som kalles “deltagende budsjettering” eller “orcamento participativo”. Den har løst mange av byens problemer. Fattigkvarterene fikk offentlig transport, asfalterte veier og skoler. Det ble også gjort en ende på korrupsjon. I Porto Alegre bestemmer innbyggerne selv over hvordan byens penger brukes. Fattige like mye som rike. Ingen må bli partimedlem eller ofre jobben sin for å være med. ”

  St. Hanshaugen i Oslo har prøvet seg på dette, men blir forsøkt stoppet av blandt annet Venstre. “Endringsforslag fra Rune Aale-Hansen (H) for H, V og F:

  Bydelsutvalget mener deltakende budsjettering er udemokratisk og skrinlegger derfor dette prosjektet.” http://www.ivarjohansen.no/temaer/offentlig-styring/1944-deltakende-budsjettering.html

  Tidligere var Venstre et parti som utvidet og kjempet for demokratiet. På den tiden var partiet også populært. Kanskje det er en sammenheng der? Dette er noe man burde få tilbake.

 8. En form for delvis direktedemokrati kunne nok absolutt vært en tanke.
  Det spørs bare om man kan få stortinget med på å overgi noe av makten da….?