Livsoppholdssatser ved utleggstrekk.

Idag benyttes mange ulike livsoppholdssatser. Nav inkrevning, Statens innkrevningssentral, namsfogdene, kemneren, kommunen (sosialsatser) og gjeldsordningsloven har alle ulike satser. Sosialsatsene er lavest med ca kr. 4500,- (+-) pr mnd mot gjeldsordningslovens satser på kr. 10715,- for enslige. Det er en differanse på ca kr. 6000,-. Hvorfor skal alle disse instansene synse om hva som er nødvendig livsoppholdssats. Vi har et institutt som beregner hva en familie trenger for å leve et anstendig nøkternt liv, uansett om man er en familie på 1 eller en familie på mange. Statens institutt for forbruksforskning (www.Sifo.no) har beregnet hva som er nødvendig til livsopphold. Sosialsatsene er for lave, de fører folk inn i fattigdom (en særnamsmann mener faktisk at sosialsatsen er nok å leve for…). Gjeldordningslovens satser mener mange er for høye, mange tjener såpass lite at det ikke er noe overskudd å betjene gjeld med. Ved å benytte Sifo-satsene ville mange komme ut av fattigdom og samtidig ville flere kunne betale noe av sin gjeld. Dette er positivt for både skyldner og for kreditor.

 

Her har Venstre en jobb, samordn alle namsmenn å la dem benytte sifo satsene. La folk få nok å leve av.

 

K.

5 kommentarer til Livsoppholdssatser ved utleggstrekk.

 1. Gjennomsnittsmenneske

  Sifo beregner satsene basert på et GJENMNOMSNITT av hva norske familier har av utgifter. Det kan være variasjoner i kostnadene ut fra hvor man bor i landet. Ett eksempel som er mye omtalt i disse dager er jo strømprisene, der Midt-Norge er mye dyrere enn resten av landet.

  Dessuten er det rimelig å anta, for ikke å si forvente, at folk som har behov for sosialhjelp reduserer sitt forbruk til et stykke under gjennomsnittet.

  Kommunene bør kunne bestemme satsene lokalt.

 2. Det er riktig som du sier at strømpriser varierer i hvor du bor i landet, bokostnad gjør også det. Men jeg snakker kun om livsopphold, utenom strøm og husleie.

  Sifo’s livsopphold er en beregning av hva en familie trenger for å leve nøkternt. Jo flere i familien jo større stordrifts fordel. Det er ikke et gjennomsnitt av hva norske familier benytter.

  K.

 3. Stefan

  Her må man også tenke på forskjellen mellom gjennomsnitt og median. Median får man hvis man stiller alle på en rekke og trekker ut den i midten. Det er det vanligste. Gjennomsnittet kjenner alle til, og det trekkes opp av de med høy inntekt. SSbs sider er helvetes rotete, så jeg gidder ikke å ta frem noe om dette, men den som er interessert kan lete selv og kommentere

 4. Stefan

  Poenget var altså at gjennomsnittet ofte ligger svært mye høyere enn median, ser at jeg kanskje ikke poengterte det godt nok. I hvert fall ved inntekt er det ofte slik. Så gjennomsnittet representerer ikke det som er vanlig.

 5. Sifo’s livsoppholdssats er ikke gjennomsnitt eller median. Det er en beregning på hva en familie trenger til livets opphold.

  K.