Uførereformen

DN har nå regnet litt på forskjellige scenarioer og sammenlignet med tidligere system. Tidligere kunne uføre på visse nivåer tape en krone for hver krone de tjente og de tok enorm risiko i forhold til NAV. I tillegg tapte de penger totalt sett på å jobbe mer pga reiseutgifter og lunsj. Har man vært såpass syk at man er blitt ufør, så er det ikke slik at man plutselig kan jobbe 100%, men mer sannsynlig at veien tilbake er mer gradvis. Så langt mener jeg at reformen faktisk er en forbedring. Det er veldig mye galt de rødgrønne gjør, men dette kan være en forbedring.

http://www.dn.no/privatokonomi/article2151629.ece

5 kommentarer til Uførereformen

 1. 2. Kombinasjon av ny uføretrygd og arbeidsinntekt
  Jørgen har en uføretrygd på 229 100 kroner som 100 prosent ufør. Hvis Jørgen får arbeidsinntekt – over en beløpsgrense –, skal han ikke ha like mye uføretrygd som når han ikke har noen arbeidsinntekt. Dersom arbeidsinntekten overstiger beløpsgrensen på 0,4 G (30 800 kroner), skal uføretrygden reduseres med 66 prosent av den delen av arbeidsinntekten som er høyere enn beløpsgrensen. Dette gir en gradvis økning i samlet uføretrygd og arbeidsinntekt jo høyere arbeidsinntekten er.

  Arbeidsinntekt på 30 000 kroner:

  - Uføretrygden reduseres ikke

  - Samlet inntekt blir (229 100 + 30 000)

  259 100 kroner

  Arbeidsinntekt på 40 000 kroner:

  - Uføretrygden reduseres med 0,66*(40 000 – 30 800)

  6 100 kroner

  - Uf��retrygden blir (229 100 – 6 100)

  223 000 kroner

  - Samlet inntekt blir (223 000 + 40 000)

  263 000 kroner

  Arbeidsinntekt på 60 000 kroner:

  - Uføretrygden reduseres med 0,66*(60 000 – 30 800)

  19 300 kroner

  - Uføretrygden blir (229 100 – 19 300)

  209 800 kroner

  - Samlet inntekt blir (209 800 + 60 000)

  269 800 kroner

  Arbeidsinntekt på 100 000 kroner:

  - Uføretrygden reduseres med 0,66*(100 000 – 30 800)

  45 700 kroner

  - Uføretrygden blir (229 100 – 45 700)

  183 400 kroner

  - Samlet inntekt blir (183 400+ 100 000)

  283 400 kroner

  Arbeidsinntekt på 150 000 kroner:

  - Uføretrygden reduseres med 0,66*(150 000 – 30 800)

  78 700 kroner

  - Uføretrygden blir (229 100 – 78 700)

  150 400 kroner

  - Samlet inntekt blir (150 400 + 150 000)

  300 400 kroner

  Dersom arbeidsinntekten igjen faller helt bort, økes uføretrygden opp til det opprinnelige nivået på 229 100 kroner.

  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/pressesenter/pressemeldinger/2011/en-trygg-og-mer-fleksibel-uforetrygd/noen-eksempler—ny-uforetrygd-og-alders.html?id=645064

 2. Så hvis du tjener 60000 i året før skatt over uføresatsen så får du 20000 av disse inn på kontoen, 2 av 3 kroner over satsen må betales tilbake. Dette er ikke stimuli for en ung ufør med smerter. Uføre er syke , det å jobbe tar utrolig mye energi, når staten da tar tilbake 2 av 3 kroner du tjener blir det tungt å motivere seg på toppen av et allerede tungt å ødelagt liv

 3. @Mezzo. Tidligere var det jo en av en krone som ble tapt ved jobb over grensen. Med utgifter til transport og lunsj så måtte de jo faktisk betale for å jobbe. To av tre er jo da en forbedring. Med DNs eksempel blir det jo vanskelig å være mer generøs siden uføre da fikk mer enn de som er i jobb. Ellers kjempeflott eksempel og utregning. Jeg hadde heller ikke fått med meg at uføretrygden kommer tilbake hvis inntekten blir borte. Et annet sted har jeg også lest at dette opplegget også gir totalt to milliarder mer til uføre.

 4. Forskjellen er at nå er grensen 30800 kroner . Før eller fremdeles er det i overkant av 70000. En ufør blir motivert til å jobbe , du blir glad av at du kan tjene litt , følelse av at livet er alright. for å komme opp i samme beløp må du tjene 220000 og det er jo umulig. De som ikke kan jobbe får utbetalt 180000 kroner i året. Det er husleie mat strøm og internett. Umulig å komme seg inn på boligmarkedet du MÅ leie en hybel-leilighet resten av livet. Helsa er crap og økonomien er stagnert. Blir du ufør etter å ha vært i jobb er situasjonen bedre, MEN unge uføre er helt glemt.

 5. Stefan

  Ja, sant det, de har helt glemt unge uføre. Det er de som ble syke i studietiden og ikke hadde noen rettigheter. De må også vente et helt år før de får noen ytelser. Jeg tror ellers at husbanken kan garantere for uføre slik at de kan komme inn på boligmarkedet uten egenkapital. Det koster jo ikke mer å eie enn å leie, men man må altså ha egenkapital og det kan stoppe mange uføre.