Stemmene de egentlig ikke vil høre

I ukene som kommer vil politikere fra alle partier troppe opp på skoler og møtesteder for ungdom, for å fiske etter stemmer til valget 12. september. Stemmefiskingen vil nok være spesielt iherdig i de 20 kommunene hvor det skal være forsøksvalg med 16-års stemmerett.

Her er det plutselig blitt to ekstra årskull med unge velgere, og da er det viktig å gjøre seg mest mulig lekker for å sikre støtte til sitt parti.

Denne stemmefiskingen rettet mot ungdommene, står i sterk kontrast til de aller fleste partienes prinsipielle syn på om ungdommen bør få delta i demokratiet vårt.

Da debatten raste i Mandal i 2009, hadde formann i FrPs ungdomsparti i Mandal og i Vest-Agder, Robin Bårdsen, et kraftfullt innlegg i lokalavisa hvor han og hans parti sa tydelig nei til forsøk med 16-års stemmerett. FrpU’s argumenter var at dersom 16-åringer skulle få stemme, så måtte de også kunne få kjøre bil og kjøpe alkohol. Dessuten ville det være behov for å ta med foreldre, dersom det ble nødvendig med en underskrift fra 16-åringen, polemiserte ungdomspartiformannen.

Den 27. mai i fjor avviste et overveldende stort flertall i Stortinget et grunnlovsforslag fra Venstre om å innføre stemmerett for 16-åringer. Kun 12 representanter fra Venstre og SV stemte for.

Venstre har alltid vært det partiet som i Stortinget har vært for en utvidelse av stemmeretten. Partiet kjempet i flere perioder for at kvinner skulle få stemmerett, og seiret til slutt. De som nå argumenterer mot 16-års stemmerett, bruker ofte de samme argumentene som ble brukt mot Venstre den gang. ”Dette er grupper som ikke har forutsetninger for å ta gode avgjørelser. Dette vil være uansvarlig”.

Venstre mener at dette er argumenter som ikke holder for dagens 16- og 17-åringer. Gjennom utdannelse og gjennom tilgang på medier, får dagens ungdom en innsikt i samfunnsspørsmål som ikke kan sammenlignes med hva tilfellet var for noen år tilbake.

Venstres liberale ideologi tilsier at de som kan dømmes etter norsk lov, bør få være med på å påvirke lovene. Og at  alle borgere som må betale skatt, bør få være med på å påvirke hvordan skattepengene skal anvendes.

En stemme til Venstre, er en stemme til fortsatt kamp for at ungdommen skal få delta i demokratiet vårt.

6 kommentarer til Stemmene de egentlig ikke vil høre

 1. Et velskrevet innlegg, men skurrer det ikke litt i hovedargumentet her? Du skriver at “Venstres liberale ideologi tilsier at de som kan dømmes etter norsk lov, bør få være med på å påvirke lovene. Og at alle borgere som må betale skatt, bør få være med på å påvirke hvordan skattepengene skal anvendes”.

  Hvis en skal følge argumentet, skulle det vel tilsi at enhver tysk turist i Norge også skal ha stemmerett? Og det er vel heller ingen nedre aldersgrense for hvem som må betale skatt i Norge, så vidt jeg vet. Følgelig er det vel ingen av de to ideologiske synspunktene som kan underbygge at stemmeretten skal ligge akkurat på 16.

  • Hmmm, Trond, du har nok et lite poeng.

   Jeg tenkte på den kriminelle lavalderen. Og den er jo 15 år! Jeg håper at folk allikevel tar poenget. Ved å gi 16- og 17-åringer stemmerett, vil vi komme nærmere det prinsippet. Du skal bare se, at når Venstre har hatt undervisningsministeren i et par Stortingsperioder, så er også 15-åringene blitt så modne og kunnskapsrike, at vi går inn får enda en reform :-)

   Dessuten, tyskerne er jo kanskje et eksempel som skurrer litt det også ;-) . For det første har de innført 16-års stemmerett. Og gjennom EØS-avtalen har de jo vel så mye demokratisk påvirkning på veldig mange norske lovregler, enn hva nordmenn over 18 år har. Men jeg skal vokte meg vel for å starte noen EU-debatt nå.

   Når det gjelder dette med skattlegging, så mener jeg bestemt at jeg fikk inntekten fra mine barn påplusset min inntekt til etter at de fylte 16.

   Prinsippet: “No taxation without representation” var ett av de viktigste grunnlagene for den amerikanske revolusjonen. Kanskje bør vi endre skattereglene, i tillegg til å senke stemmerettsalderen?

   Summa summarum: Jeg velger å ikke redigere på formuleringene. Jeg håper at folk tar poenget :-)

   Men takk for kommentaren, det var en nyttig korrigering :-)

   • “No taxation without representation” er et godt argument. Selv om det kanskje ikke er så mange 16-åringer som skatter, da.

    Den tyske turisten var egentlig bare ment som et vilkårlig eksempel på en hvilken som helst utlending som oppholder seg i Norge og i kraft av dette er underlagt norsk lov, men uten dermed å ha stemmerett (liksom du vil unngå en EU-debatt, ville jeg unngå én om innvandring;-)). At det du mener er at alle statsborgere som er strafferettslig ansvarlige skal ha stemmerett, kommer vel forsåvidt fram, så det var ikke meningen å røske tak i fundamentet, det var mer med tanke på eventuelle motinnlegg fra FrP o.l..:-)