Heving av grensen for avgiftsfri import fra kr 200 til kr 500

I alternativt statsbudsjett for 2012 ønsker Venstre å heve grensen for avgiftsfri import fra 200 kroner til 500 kroner. Hvorfor ønsker vi dette?

Jeg vet av tidligere lesning at veldig mange brukere av liberal.no er positive til en slik endring, og ser egen økonomisk vinning i et slikt forslag. Alikevel har jeg lyst til å spørre hvorfor vi ønsker å gi utenlandske nettbutikker denne avgiftsfordelen.

I Dagbladet forteller Platekompaniet at de vurderer å flagge ut. I artikkelen kan man lese at Sven Thaulow i Telenor mener denne praksisen er ren sponsing av utenlandske aktører.

Det vil være galskap av de som ønsker å drive med nettsalg av varer under kr 200, å ikke vurdere om det mer lønnsomt å starte opp butikken utenfor Norge.

Det blir sagt at det avgiftsfriet beløpet ikke er endret siden 1975, men kan man sammenligne dagens nettbutikker med den varehandelen som skjedde fra utlandet i 1975? Øker man grensen er det raskt flere produktgrupper enn den døende CDen som blir interessant å heller kjøpe fra utenlandske nettbutikken.

Fjern hele den avgiftsfrie grensen, og la butikkene drive konkurranse på like vilkår.

6 kommentarer til Heving av grensen for avgiftsfri import fra kr 200 til kr 500

 1. Kjedelig at det ikke er mulig å laste ned filer der hvor det er rimeligst, du kan feks. kjøpe cden billigere fra amazon, men ikke laste ned filen, da det er en eller annen regel som hindrer det i opprinnelseslandet. Skal det være frihandel på nett er det mange regler som må endres rundt omkring, også regler de forskjellige selskapene har, kanskje litt vanskeligere å endre for norske politikere?

 2. I dagens kronekurs skulle vel grensen strengt tatt ha vært hevet til nihundre kroner.

  Når det kommer til digitale mediakjøp er det litt vanskeligere. Det det står på her er uvilligheten til å gå vekk fra gamle utdaterte avtaler og forretningsmodeller. Et selskap kan for eksempel sitte på eksklusiv distribusjonsavtale i et land. Uten at man noengang tenkte på at digital handel ikke [burde] komme ann på fysisk territorium.

  Vi må nok pent vente på et generasjonsskifte i toppledelsen hos rettighetsinnehaverene. Eller til deres eget korthus har kollapset fult og helt.

 3. Grensen kan like greit fjernes. Alternativet er høyere arbeidsledighet utenlands, og da kommer folk fra utlandet like greit hit og presser ned lønningene uansett pga schengen. Fullstendig galskap å ha frie grenser for folk, men ikke for varer. Det er å produsere økonomsike flyktinger og det går på bekostning av kapasitet til å ta mot flyktinger på humanitært grunnlag.

 4. Som ivrig netthandler av saker og ting som ikke nødvendigvis er så lett tilgjengelig her hjemme, har jeg et veldig ambivalent forhold til denne 200-kronersgrensen.

  Det er iofs ikke det å betale moms som plager meg nevneverdig – det er postens gebyr for å formomse pakken for meg, som jeg tillater meg å tro er vesentlig høyere enn de faktiske kostnadene. (Minimum 117kr, og gjør følgelig varer fra 201kr->tja, ca 6-700kr?- uforholdsmessig dyre å importere.)

  Nå er Posten et aksjeselskap og følgelig ikke bundet av regelen om at offentlige gebyrer skal gjenspeile de faktiske kostnadene ved å yte tjenesten – men jeg kunne ønske meg at samferdselskomitèen ba Posten kikke litt på kostnadene forbundet med momsing og om ikke disse burde reduseres noe – det fine med å være eneaksjonær er jo at man kan instruere styret sitt.

  Det finnes to opplagte løsninger:

  a) Få oss inn i EU. Varer momset i ett EU-land kan ikke momses igjen ved innførsel til et annet, eller:

  b) Avskaffe momsen.

  Ingen av løsningene er vel særlig troverdige på kort sikt… :/

 5. Jepp, problemet her er postens gebyr på 117 kr. Kjøper du en var i utlandet som koster 200 kr totalt, må man ut med 200*1.25+117 = 367 kr. Det vil si at varen i utlandet må selges til halv pris i forhold til Norge for at det skal lønne seg.

  Er litt overrasket over at Venstre ikke ser det reelle problemet, å øke frigrensen til 500 kr vil i praksis føre til at de fleste varer under 500 kr, bortsett fra dagligvarer, vil bli momsfrie. Jeg ser ikke hvorfor vi skal subsidiere utenlandsk næringsliv på bekostning av norske butikker.

  • Vi har faktisk (frå Stortinget) spurt Regjeringa om innsyn i prispolitikken til Posten på dette området, for å kunne foreslå evt reduksjonar i gebyra. Men Regjeringa nektar oss innsyn (!) pga konkurransepolitiske omsyn (!!).