Bergen Venstre vil legalisere narkotika

Uttalelsen under ble vedtatt av hovedstyret i Bergen Venstre i går. På Bergen Venstres nettsider kan dere også lese mer om saken og finne lenker til ulike nyhetsoppslag.

Krigen mot narkotika har feilet

Krigen mot narkotika har feilet med forferdelige konsekvenser for individer og samfunn over hele verden” er den slående konklusjonen til det FN-nedsatte The Global Commission on Drugs. Den globale narkotikaproblematikken har sine ofre i Bergen og tusener av andre byer rundt omkring i verden. Bergen Venstre mener det må gjennomføres grunnleggende endringer i norsk narkotikapolitikk, og at tiden er inne for å stikke fingeren i jorden og innse at narkotika bør reguleres, ikke kriminaliseres.

FN anslår at den illegale narkotikaøkonomien utgjør 200 milliarder kroner i året. Seniorforsker ved Frischsenteret Ole Røgeberg påpeker at kampen mot narkotika ikke kan vinnes. Kriminelle erstattes av andre kriminelle, og smuglernettverk og bakmenn tilpasser seg endrede politistrategier. Internasjonalt blomstrer kriminalitet i land som Mexico, Colombia og Afghanistan på grunn av et enkelt forhold: Hvis det er et marked for noe som er forbudt, er det attraktivt å produsere og selge det. I Mexico anslås det at 35 000 mennesker har mistet livet fra 2006 i narkotikakrigen

Tilhengerne av forbudslinjen mener forbud har en preventiv effekt. Allikevel viser en studie fra New Zealand at 95 prosent fortsatte å bruke cannabis etter domfellelse. Den største illegale narkotikaøkonomien er den tilknyttet cannabis, og man må måle den eventuelt minimale preventive effekten av et forbud opp mot den enorme organiserte kriminaliteten som har oppstått.

Videre blir omfattende politiressurser i dag brukt for å opprettholde forbudslinjen. En tredjedel av de som var inne til soning i Norge 2009 hadde narkotikaforbrytelser som hovedinntekt. I 2010 ble 45 000 narkotikalovbrudd anmeldt til politiet. Av disse er det 100 som karakteriseres av Politidirektoratet som alvorlige. Samfunnet bruker enorme ressurser på å bekjempe narkotikakriminalitet, ressurser som heller kunne blitt brukt på å hjelpe dem som sliter med rusproblemer.

En regulering alene vil ikke hjelpe rusavhengige ut av avhengighet. Derfor er det avgjørende at Norge og alle andre land satser tungt på behandling gjennom behandlingsplasser når man er motivert, gode LAR tilbud og ikke minst gode ettervernstiltak som egnet bolig med oppfølging.

Det er ingen enkel løsning på denne problematikken. Narkotika er farlig, det skaper avhengighet og lidelse. Men forbudslinjen og krigen mot narkotika har gjort vondt verre. Derfor mener Bergen Venstre det er på tide å regulere narkotika, ikke kriminalisere det, gjennom et strengt statlig monopol. Reguleringsregimet for ulike typer narkotiske stoffer må utredes nøye, og illegalt salg etter en regulering må slås hardt ned på. Gjennom en regulering vil kundegrunnlaget til organisert kriminalitet bortfalle, og samfunnet kan endelig bruke alle sine ressurser på det aller viktigste, nemlig forebygging, behandling og ettervern.

——————————————————————————————————–

Vedtatt av hovedstyret i Bergen Venstre 13.3.2012.

For spørsmål, kontakt Bergen Venstres medlem av helse- og sosialkomiteen, Erlend Horn, tlf 986 19 431

2 kommentarer til Bergen Venstre vil legalisere narkotika

 1. Overskriften støter meg.
  Som tidligere sagt er flere av de narotiske stoffene kun til medisinsk bruk, og ikke i nærheten av hva som inngår i det jeg annser som rusmiddler.

  Jeg kunne også ønsket en bredere debatt, hvor vi “voksene” ser kritisk på vår egen “adferd”. Jeg har tidligere prøvd og sette fokus på vinens inntog på matbordet. I enkelte hjem er vin mer vanligvis en melk, og har blitt en del av de voksenes “kosthold”.

  Vi ser også voksenes bruk av smertestillende til barn og unge. Jenter i 12 års aldersgrense får medisiner mot mensen. Greit nok, når det står på som værst, men ikke hele uka, og mot alt som gjør litt vondt.

  Det aller mest alvorlige er når barn og unge opplever dødsfall ol.
  Da gir faktisk Norske leger/ foreldre barn antidepresiva mot helt naturlige smerter. Smerter som gjør oss sterkere som mennesker, og er en del av livet.

  Vi voksene er vel ofte de som lærer barna hvem/ hva Dr FeelGood er.

 2. Det er nå også som rusmidler at en legalisering er lønnsom for brukerne og for samfunnet for øvrig.

  Bra jobba i Bergen. Bedre sent enn aldri. Nesten ingen i media eller noen steder reagerte på dette så vidt jeg vet, SV var jo tidligere ute med et lokallag her i Oslo. Det ble vell nevnt på tv2.no og i lokalavisen, SV fikk jo langt mer oppmerksomhet. Får håpe flere følger, kanskje Oslo Venstre blir neste.