Representasjon på Venstres landsmøte

Venstres tre sideorganisasjoner vil ha en mer rettferdig representasjon på landsmøtet, og har foreslått endringsforslag til vedtektene.

Venstre har lang tradisjon for å sikre god representasjon til sideorganisasjonene. Unge Venstre (NUV), Venstrekvinnelaget (NVK) og Liberale Studenter (NLSF) har vært vitale og viktige bidrag til Venstres arbeid. Aagot Borge fra Venstrekvinnelaget skrev i Festskrift til Norges Unge Venstres 50-årsjubileum fra 1959:

Måtte Norges Unge Venstre også i fremtiden være et incitament til meningsbrytning, og en våken samvittighet for alle som arbeider for å virkeliggjøre Venstres idéer i samfunnet vårt.

Få var uenige om dette i 1959, få er uenige om dette i dag. Likevel er det slik at sideorganisasjonenes representasjon på landsmøtet, partiets høyeste organ, har blitt mindre de siste årene.

Venstre er et parti i vekst, både i medlemstall og i oppslutning ved valg. Fylkeslagenes delegasjoner er dynamisk, slik at medlems- og oppslutningsvekst fører til at delegasjonene blir større – i år har landsmøtet 243 delegater. Sideorganisasjonenes representasjon er imidlertid statisk: 15 delegater totalt, med 2 (3) til NLSF, 2 (3) til NVK og 11 (13) til NUV. Tallene i parentes er delegasjonen pluss plassene i Venstres landsstyre. Dette tallet blir altså mindre, relativt til fylkesdelegasjonene. Det samme gjelder for øvrig også plassene til de sentralt tillitsvalgte, men det er en annen diskusjon.

For å sikre sideorganisasjonenes handlekraft, relevans og mulighet til å lære opp sine medlemmer bør landsmøtets delegater stemme for forslag 4 eller 5 til vedtektene, som er fremmet av de tre organisasjonene. Forslag 4 innebærer en moderat økning: Fra 15 delegater til 20 delegater. Forslag 5 innebærer at sideorganisasjonenes representasjon er en relativ andel av det totale landsmøtet: 10 prosent. Det tilsvarer en økning til ca. 24 delegater.

Unge Venstre aksjonerer mot pelsdyroppdrett under sommerleiren i 2010

Medlems- og aktivitetsvekst i Unge Venstre, Venstrekvinnelaget og Liberale Studenter kan begrunne noe av veksten. Viljen til å satse videre på organisasjonene kan bidra med resten.

Unge Venstre hadde en medlemsvekst i 2011 på 61 prosent til 1652 betalende medlemmer totalt, og er et ungdomsparti i sterk vekst: Fra 714 (2008) via 800 (2009) til 1018 (2010) betalende medlemmer. Gjennom sin skolering av unge medlemmer, bidrag i valgkamp og rolle som politikkutvikler i rolle er ungdomspartiet et av Venstres sterkeste kort. NVK har hatt en medlemsvekst på 35 prosent i 2011, i tillegg til flere arrangementer både for seg selv og i forbindelse med Venstres ordinære aktivitet. NLSF har en ny men likevel erfaren medlemsmasse, i tillegg til flere studenttillitsvalgte på deltid og heltid. 30 personer deltok på årets rekordstore konvent – mange med bakgrunn fra UV, men også andre.

Gruppebilde fra konventet i NLSF i 2012

Jeg håper landsmøtet i Venstre uttrykker en intensjon om at sideorganisasjonenes delegattall i fremtiden skal speiles av landsmøtets størrelse ellers. Det bidrar både til å ivareta organisasjonenes mulighet til å påvirke, belønner dem for hardt arbeid gjennom flere år og sørger for at de kan trene opp flere av sine medlemmer.

Alle er uansett i samme båt, når alt kommer til alt. Johan Castbergs slagord står seg like godt i dag som for 100 år siden: Fremad, stadig fremad. Men Venstres vei fremad blir enda litt lettere med gode sideorganisasjoner på laget.

9 kommentarer til Representasjon på Venstres landsmøte

 1. Jeg ser at landstyret ønsker å avvise begge forslag. Er det noen som vet begrunnelsen for at man ikke ønsker å vurdere dette?

  På årsmøte til Buskerud Venstre ble det vedtatt at Buskerud Unge Venstre fikk møterett for på en person pr. lokallag som er aktivt. Dette gikk årsmøtet i Buskerud Venstre med stort flertall inn for.

  Begrunnelsen for å styrke Buskerud Unge Venstre sin representasjon på årsmøte er for å annerkjenne det viktige arbeidet Unge Ventre gjør. Alt starter med ungdommen!

 2. Slik jeg husker det fra debatten på landsstyremøtet i mars, var det to ulike begrunnelser for å avvise som ble brukt: (1) at økningen på 10 prosent var for stor og/eller (2) at siden vedtektene ble revidert ganske nylig, var det “for tidlig” å endre vedtektene på dette punktet.

  Det er bra å høre at Buskerud Unge Venstre har fått styrket representasjon! Jeg tror ikke det er mange som angrer på at de har anerkjent ungdomspartiets arbeid og innsats. :-)

 3. Hadde jeg vært delegat, ville jeg definitivt støttet dette. Venstre er kanskje det partiet i Norge med mest vitale sideorganisasjoner. Selvsagt bør deres representasjon holde tritt med medlemsøkningen, slik det fungerer for fylkes- og lokallag.

 4. På en annen side, ser jeg at 10% av utsendingene til landsmøte fra Buskerud Venstre er fra Unge Venstre, og med et par forfall så er prosentandelen oppe i 20%.

  Når man sender ut representanter fra underorganisasjonene direkte fra fylket, da nå man jo fort 10%. Hva tenker dere om dette?

  • Spør du meg (det gjorde du ikke, men jeg svarer visst likevel ;) ) er det mindre viktig. Å være delegat er å være utsending fra noen andre. De som er delegater fra Buskerud Venstre har fått tillitsverv av medlemmene i fylkeslaget, og representerer dem – uavhengig av hvilke andre organisasjoner man eventuelt også betaler medlemskontingent til.

 5. Jeg skal støtte!

 6. Et motargument er jo at LM etterhvert har blitt veldig stort, noe som koster organisasjonen penger både sentralt og regionalt. Kanskje burde Venstres LM ha samme representasjonsordning som UV, hvor man fikserer et samlet delegattall og fordeler delegatene mellom fylkeslagene etter medlems- (og om ønskelig stemme)tall etter en nærmere fastsatt nøkkel? Dette vil i så fall innebære at sideorganisasjonene kan beholde et fast tall (dog evt. med endret internfordeling), siden LM uansett vil være like stort til enhver tid.