Vindmøller, det som kommer etter Oljen!

Eg trur Norge kan vinne mye på og ha vindmøller, det finnes mange områder som vi kan ha dei hen. Vindmøller er miljøvennlige og dei bråker helder eigentlig ikkje. Vi kan også ha vindmøller ute i havet, det er god plass der.

 

Men det finnes noen negative sider med Vindmøller, det er at det knuser/dreper fuglelivet som er der vi setter dei opp. Kanskje det er ein god grun til og ha dei i havet? Har vi dei der, så blir ikkje like mange fuglar drepen som det skjer på land.

 

Norge er eit av dei ledene landa innan forsking, kan vi ikkje finne ut metodar til og forsvare fuglene mot vindmøllene?  Eg trur Norge kan vinne mye på vindmøller, miljøvennlig kraft blir berre meir og meir inn i dagens samfunn.

 

Her lister eg opp noen punkt for og i mot vindkraft!

Negative:

 

 

 

- Teke mye plass

-lager litt bråk (gamle i alle fall)

- Nytt fagområde for masseproduksjon av energi

- “stygge”?

- Kan drepe ein og anen fugl

- Ikkje stabil tilgang på strøm

- Leverer DC-strøm, ergo vanskelig å lage effektive brytere

- Har ganske høge produksjonskostnader, og vil ikkje lønne seg vist ikkje vi overfører penger(Via skatteordninger) til vindmølleparkene frå annen energiproduksjon (fått av Roger G. på liberal.no)

 

Positive:

- Plasseringsvennlige, muligheit for kreative plasseringar

- Veldig lite CO2 utslipp(bare litt i produksjon, bygging og nedrivning)

- Eksponensiell rask teknologiøkning

- Perfekte for sjøparker

- Relativt billige framfor andre miljøvennlige alternativer, en av de rimeligste faktisk

- De nye vindmøllene krever lite vind og kan gå opp til ganske høy vindstyrke(cirkus 25m/s, storm)

 

Dette er berre noen, det finne mange fleire…

Kanskje du vil dele noen med oss :) )?

 

Mvh

 

Mikal D.

 

Kva syns du om vindkraft?

Trur du det kan hjelpe Norge?

 

 

 

 

 

 

7 kommentarer til Vindmøller, det som kommer etter Oljen!

 1. Roger G.

  Du bør ha med at vindkraft p.t. har for høye produksjonskostnader og at vindmøller ikke vil lønne seg med mindre vi overfører penger (via skatteordninger) til vindmølleparkene fra annen energiproduksjon. I Danmark betyr det fra kullkraftverk til vindmølleparker og det er positivt. I Norge betyr det fra vannkraft og det betyr bare dyrere strøm.

 2. Statnett har en interessant artikkel om vindkraft og overføring av energi:
  http://www.statnett.no/no/Om-Statnett/Forskning-og-innovasjon/Vindkraft-fra-nord/

  Ved å bytte til likestrømsoverføring, kan kapasiteten i eksisterende linjer økes med 40%-80%.

  • Tusen takk for linken :)
   vi kan gjøre mye for og få¨det bedre, men då trenger vi forsking og det trur eg ikkje denne regjeringen vil betale for :/

 3. Vindmøller på land er mer krevende, men spørs hvor de plasseres. Enkelte steder blir det store inngrep i form av anleggsveier etc. Det er jo også et estetisk spørsmål, hvorvidt vindmølleparker på land er et tilskudd til det naturlige landskapet.

  • Hei Anders, vindmøller bør ikkje ødelegge naturen, vist den gjer det bør det ikkje bygges der. men det er jo alltid noen som kommer til og syte for det er ikkje bra nok vei og slikt ditt, men slike debatter bør vi ta når den tid kommer og ikkje nå :)

 4. Vindmøller kommer etter oljen, men den kan nok aldri erstatte viktigheten av oljen for Norge.as!

  Vindmøller er og vil være viktige fremover når det stadig blir mindre og mindre av fossile energikilder.

  Tenker vi at vi skal opprettholde vår posisjon som verdens rikeste land må vi nok finne på noe annet enn vindmøller. Dette siden det finnes vind på hele kloden.

  Spørsmålet er heller vil vi fortsette å være verdens rikeste land og hvordan kan vi opprettholde vår posisjon? Forhåpentligvis kan vi finne på noe annet enn å “rassere” naturen ved å overutnytte naturkapitalen.

  Er det oljefondet sine investeringer og “spekulasjoner” som skal opprettholde levestandarden i Norge?