Ikke noe snikk snakk eller logring med FRP takk!

Jeg liker ikke at det er skapt grunnlag for samrøre med FRP, bare så det er sagt! Her står jeg fullt og helt på Sponheims gamle plattform. Det er ennå mye “grums” igjen i rekkene i FRP, selv om partiet har moderert seg noe med årene.

43 kommentarer til Ikke noe snikk snakk eller logring med FRP takk!

 1. Sponheims taktikk gjorde at vi tapte 1/3 av velgerne. Det er ved bilkjøp som å først skrive under kjøpskontrakten, for å etterpå prøve å prute. Velgerne ble forbannet. Vi er nå tilbake fra 3,5% til 5,4% på siste måling.

  Fpu har fått en ikke-vestlig leder for eksempel. Frp er i forandring. Norge er i forandring. Det må vi også være i Venstre.

  • Ja, jeg ser nok forandringen. Den går mot høyre.

   • Venstres mål er ei regjering som fører mest mulig Venstrepolitikk, og landsmøtet har sagt at dei meiner V/H/Krf er den beste konstellasjonen for å få til det. Det er ikkje noko høgredreiing, men det same vi har meint i 10-12 år.

 2. Jeg har aldri stemt Venstre, men relativt nylig meldt meg inn. Kanskje jeg har valgt feil parti, kanskje?

  • Venstre skal føre sin eigen politikk. Ikkje FRP sin. Om media får ordlyden til å høyres annaleis ut, er det noko anna. Men bit du på AP og Sv propagandaen? Høyrt om Sandnes, og AP, SV og FRP som flertallskoalisjon der?

  • Jeg meldte meg også nylig inn i Venstre og meldte meg ut etter landsmøte der jeg oppfattet en høyredreiing.

 3. Eg ser ikkje bort frå at du har valt feil parti.
  Det ser no ut til at partiet er vorte heilt dominert
  av folk som har fått liberalisme på hjernen. Dei
  plasserer seg i ein borgarleg allianse der alt ser ut
  til å vera betre enn dagens regjering som dei ser på
  som fæle sosialistar. Mange er nok enno noko skeptiske
  til Frp, men ikkje meir enn at dei foretrekkjer ei H/Frp-
  regjering framfor Ap. Dermed har Venstre vorte noko
  heilt anna enn det blokkuavhengige miljøpartiet det
  lenge var kjent som. Det seiest også at ein helst vil ha ei
  regjering av Bondevik-partia. Det var ei svært upopulær
  regjering som levde på Frps nåde. Hypotesen om at vi tapte
  så mange veljarar på at Sponheim sa heller Jens enn Jensen
  trur eg ingenting på. Svakheiten ved den taktikken var at alle
  skjønte at ein ny Bondevik-koalisjon ville bli ei svært veik
  regjering.

  • Det er feil. Eg har aldri truffet ein venstremann, sjølv på toppen, som ikkje meiner venstres politikk står heilt aleine, uavhengig av andre politiske partier sine plattformer. Borgerlig for venstrefolk handler om at makten i ditt liv ligger hos deg, ikkje hos store firmaer eller staten. Ein slik tanke støtter eg, men å blande FRP opp i det begrepet liker eg ikkje.

   KRF, Høyre og Venstre er folkets favoritt regjering. Om du skal skrive som om vi i partiet er evneveike, så får du heller finne deg nokon i eit anna parti å diskutere med.

   • Venstre har visstnok no definert seg
    som eit liberalistisk parti. Det verkar
    som om hjartesakene for partiet no har vorte:
    1. Tøyleslaus kapitalisme med minimal
    statleg kontroll (staten er din fiende).
    2. Ein mykje meir liberal innvandrings-
    politikk enn vi har i dag(i praksis opne
    grenser).
    3. Ein mykje meir liberal narkotika-
    politikk enn vi har i dag.

    Miljøpolitikk, global og lokal øko-
    politikk er no meir og mindre borte.
    I staden blir vi fortalt kor borgarleg
    og liberalistisk Venstre har vorte. Ein
    får kjensla av at dei i mange saker
    står til høgre for Høgre.

    • Er Krf, H og V folkets favorittregjering? Den var ny for
     meg. Kor har du det i frå?
     Kanskje litt rart då at Krf og V
     vakar rundt sperregrensa….
     Den var i alle fall alt anna enn
     favorittregjering i 2001-2005.

    • Roger G.

     Hvilket parti vil du, Eirikur, helst ha i regjeringskontorene og hvis det er urealistisk, hva er ditt realistiske alternativ?

    • Hei. Fekk ikkje svart på dette. Liberalistisk, liberal, sosialliberal. Ikkje så nøye for meg kva begrep ein bruker, så lenge ein følger prinsipprogrammet sitt. Som er liberalt.
     1. Tull og tøys, Vi ser på staten som ein aktør for å hjelpe de svake, gi like muligheter til alle og sikre borgere våre mot undertrykking.
     2. Heilt riktig, og det er supert! Norge har ingen innvandringspolitikk. Bare ein ønske om å regulere strengt, men ikkje korleis å bruke det brae med innvandring.
     3. Det er jo supert det også. Kan du peike på et område narkotikapolitikken idag gir positive utslag?
     4. Miljøpolitikken står fremst. Med ein ødelagt klode blir det jo få muligheter til å lykkes?

     Med øko-politikk er eg litt usikker på kva du meiner, om ikkje du meiner den vi hadde på 1970-tallet. Ein rett gjennom gjennomkommunistisk politikk der vi var mot alt. Vi må sjå på muligheter med å løse klimaproblemene. Innenfor landbruk handler det også om bærekraft, og å ikkje utarme jorda. Noko norske bønder er ganske flinke på.

     Høgre for Høyre er feil, men at vi er meir liberale og nytenkende enn Høyre er eg veldig glad for :D

  • Valgdagsmålingen viste at velgerne gikk til Høyre og noen til Frp. Det er grunnlaget for å si at vi tapte 1/3 av velgerne på “taktikken”. Nå er vi tlbake og de siste målingene har viset 5,4 og 5,5.

   • Siste var vel Sentio med 4,4 – 1.1 ?

    Dere tilhengere av den borgelige blokk bør vel også se hvordan det var før denne ganantien H+Frp selv uten V.
    Da var dere godt over 7% og på vei mot den magiske grense på 10%. Brytes den grensen får man også fort en “trend” som kunne ført dere rett i himmelen .
    Det er min påstand, men nå sitter dere igjen og prøver å markere dere i en BLÅ blokk hvor man dere da prater om det alle velgerne vet men ikke bryr seg om, miljø, skole og innvandrere.
    Det blir dere ikke valgvinnere på !

    • Enkeltmålingar er sjelden interessante. Sjå her for snittet: http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget

     Det er rett at vi i nokre månader etter “garantien mot Frp” som kom i oktober 2007 hadde eit høgare snitt enn i dag. Toppen kom i april 2008 med 6,8 prosent. http://www.pollofpolls.no/?cmd=Stortinget&do=visallesnitt

     Men når valget kom, forsvant alle til Ap og H. Kvifor det?

     • Forde mange av Venstres velgere hverken er liberale konservative, eller liberale sosialister, men bare sosialliberale.
      Men nå har Sponheim prøvd den sosialistiske varianten, Trine prøver den borglige, å trolig ender begge med samme resultat.
      Så da sattser “vi” på å bygge på ren sosialiberalisme til valgene 2015- 17. om dere ikke tipper helt over å bygger videre som liberalister.

     • OK, så da meiner du at vi verken bør samarbeide til høgre eller venstre, fordi vi då automatisk blir forvandla til liberalkonservative eller liberalsosialistar? Og bruke tida på å bygge eit reint og rakt parti som ikkje vil i regjering før vi når 20-30 prosent?

      Til det har eg to ting å seie: Det er ein svært litan fraksjon av veljarane – mindre enn Venstre totalt, tippar eg – som synes det er interessant å stemme på eit parti som ikkje søkjer makt i regjering. Og: Vi har prøvd det før, i mange år, dei fleste utan representasjon på Stortinget.

      Vi deler alle eit ønskje om å bygge eit stort, sosialt og liberalt parti i midten av norsk politikk, som kan samarbeide med alle for å få til dei beste løysingane. Eg er rimeleg overtydd om at måten å gjere det på, er å stå fast på god, sosial og liberal politikk, og samarbeide med dei vi meiner vi får mest gjennomslag saman med. Landsmøtet har sagt kven det er.

     • Dette er en gammel debatt som vi har hatt tidligere Kjartan, men jeg repeterer:

      Du spør: :
      “OK, så da meiner du at vi verken bør samarbeide til høgre eller venstre, fordi vi då automatisk blir forvandla til liberalkonservative eller liberalsosialistar? Og bruke tida på å bygge eit reint og rakt parti som ikkje vil i regjering før vi når 20-30 prosent?”

      Som jeg har “ønsket” i årevis er att Venstre skal være det tredje alternativ med sin sosialliberalisme.
      Jeg er jo den her på liberalen som har sagt i årevis att det å stenge Frp ute slik som Sponheim gjorde, IKKE er en liberal holdning.
      Men jeg har samtidig sagt att Frp vil jeg ikke samarbeide med pr. dags dato, men man vet ikke hva Frp står for neste år, for ingen vet vilken vei vinden blåser i 2013 så man kan aldrig vite.
      Jeg kunne aldrig som sosialliberal politiker gitt noen form for garanti, for eller imot samarbeid med noen,
      da jeg har en fot i begge blokker, men “liker” ikke noen av dem, og ville brukt en hver anledning til å kritisere alle mine motstandere på de felt jeg var uenig.

      Målet vil alltid være å søke makt for å gi mest valutta tilbake til velgerne som har “kjøpt” mitt budskap.
      Men jeg ville aldrig solgt sjela mi, og mine “kunder” for makt.

      Om jeg selger GRØNNE gensere og sender mine kunder en RØD, eller MØRK BLÅ, må jeg regne med å få noen i retur.
      Men om de hadde fått grønne, og blitt falmet av rødt
      eller blått etter tids bruk ville jeg fortalt mine kunder att
      dette ville medføre att de ville få bedre grønnere gensere ved neste kjøp, noe de trolig hadde forståelse for. :-)

      Venstre blir ikke forvandlet til liberalkonservative eller liberalsosialister, men de havner i en rød eller blå blokk, hvor de egentlig ikke hører hjemme, og av den grunn gjør velgerne usikkere, noe som igjen blir oppfattet som vinglete av noen.
      Dette er etter mitt syn uheldig.

      Du sier:

      “Vi deler alle eit ønskje om å bygge eit stort, sosialt og liberalt parti i midten av norsk politikk, som kan samarbeide med alle for å få til dei beste løysingane. Eg er rimeleg overtydd om at måten å gjere det på, er å stå fast på god, sosial og liberal politikk, og samarbeide med dei vi meiner vi får mest gjennomslag saman med.”

      Her er vi helt enige, MEN:

      “Landsmøtet har sagt kven det er.”

      Her ligger det store problemet. Partiet er kuppet av en gjeng “lærere”, akademikere som er kun ute etter å bedre akademikernes lønn og rettigheter og denne gruppens int..
      Håpe Venstre snart innfører demokratiske valg, også for ledelsen, slik att man får inn medlemmer som tenker i litt andre baner, om andre samfunnsgrupper også !!!
      Sier litt om hvor maktkåte denne gjengen er når man på ett år går fra hat og stigmatisering, til kjærlighet og samleie med Frp.

      Når man da flagger garanti for H+Frp med godgutter som Michael Tetzschner, Jan Tore Sanner, Christian Tybring Gjedde, Per Willy Amundsen osv.osv. er det ærlig av meg å si takk for meg.
      For det disse gutta står for er overhode ikke meg politisk.

     • @Kjartan

      “Blind tillit til finans/kapitalisme”?

      Denne påstand er ett ressultat av manglende syn/tiltak for det som skjer økonomisk lokalt og globalt. Men også tausheten til streik, osv.

      Veldig nerdete å innrømme att jeg har lest V forslag til statsbudgett, men det har jeg.

      Når du har svart på “fjerning av arbeidsgiveransvar” kan vi ta en kjapp gjennomgang av det som ikke er kalkulert/ priset inn i budgette så kan vi vurdere troverdigheten bak tallene.

 4. Seriøst spørsmål som skal få eit seriøst svar. Eg vil i alle
  fall ikkje ha ei borgarleg, liberalistisk kaosregjering som
  sprikjer i alle retningar. Ettersom eg no i det heile
  teke ikkje kjenner meg att i Venstre som eg var medlem
  av i 20 år, trur eg at det beste for landet i dagens usikre
  økonomiske situasjon er ei Ap-dominert regjering. Om det
  skulle bli eit såkalla “borgarleg” fleirtal på Stortinget, trur
  eg ei rein Høgreregjering trass i alt er best, fordi den kan
  manøvrere lettare enn ein koalisjon.
  Då Venstre var eit miljøparti hevda eg alltid som også mange
  andre gjorde at vi måtte halde oss heilt uavhengig av dei heilt
  utdaterte “sosialistiske” og “borgarlege” blokkene, og stå for vår
  eiga sjølvstendige line, og om vi gjorde eit godt val, selja oss dyrt.
  Men no er jo Venstre ikkje lenger noko miljøparti, så det er jo ikkje
  aktuell politikk lenger.

  • Ja det er ikke godt å si hva som er lurt å stemme på, ser ut til at alle alternativer er like ille..

  • Roger G.

   Jeg skjønner at du er opptatt av miljøpolitikk, Eirikur. Og jeg skjønner at du helst vil ha Arbeiderpartiet ved roret. Men er det ikke da noe som skurrer?

   Hva er det som er bedre med Arbeiderpartiets miljøpolitikk enn Venstres? Og på hvilke områder er Venstres miljøpolitikk endret til det verre de siste årene?

   • Skurrer vel litt her også !
    Hvor er H, Frp bedre på miljø en Ap ?

    Det eneste miljøparti i landet pr. idag er MDG. Men politikk er mer en miljø.

    Av partiene som er på stortinget er Venstre klart best i klassen tl å sette fokus på klima, miljø. Det skal de ha.
    Venstres miljøpolitikk har ikke endret seg de siste årene, det er vel nettopp det som er problemet.

    • I forhandlingane for klimaforliket var H og Frp (med hjelp frå V) betre på miljø enn Ap.

     • Slett ikkje. Les f.eks. Håvard Narum: “Den kompliserende faktor var at det denne gang ikke var fullt så opplagt som for fire år siden at Frp skulle holdes utenfor. Den erkjennelsen gikk ikke inn hos de rødgrønne. Regjeringspartiene fryktet et inntrykk av at Frp av alle kunne bidra til å forbedre deres egen klimamelding. De insisterte på å slippe en brysom partner ved forhandlingsbordet” http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Lange-dagers-vei-mot-fornuft-6845900.html#.T97gF45Qu4Q

     • Jeg har fulgt med på politikken i 50 år, uten den helt store interessen, men skal du overbevise meg etter alle disse år att Frp og H er miljøpartier tror jeg det faktisk er letter å få meg til å tro på Martha`s Engler.

     • Intet vil skje med miljøet hvis vi insisterer på kun å samarbeide med “miljøpartier”.

      Frp er på ingen måte et miljøparti, men de kan føre miljøpolitikk hvis de må. Det er vel først og fremst samarbeidsvilje de har vist i klimaforliket, heller enn noe ektefølt engasjement.

      Hvis det fører til et bedre klima, så er jeg ikke så nøye på motivene.

     • @Haagenrud

      I prinsipp enig med deg.

      Men jeg mener politisk trovedighet er det man skal bygge på før valg.

      Dette ender i en borgerlig suppe, hvor man gir intrykk av att samarbeidspartnerne er både klima/ miljøvennlige, innvandringsliberale.
      Ja, til og med Erna og Høyre har fått en sosial profil i år.

      (barnevern, 100% fra første dag ved sykdom osv. er helt klart nye takter fra Erna og H.)

      Fantastisk gjeng.
      Hvor mye tror du klimaforliket påvirker klima globalt ?

      Se på Oslo og det fantastiske borgerlige samarbeid sier Trine, jo takk sier jeg, i håp om att ikke hele nasjonen skal bli slik.

      Stopp hestehandelen for makt. Gi velgerne ett alternativ til Rodt og Blått. Verden er ikke svart, hvit.

   • Venstre ligg og vakar rundt sperregrensa, medan somme venstrefolk trur at berre dei kjem inn i regjeringa så får dei gjennomført
    politikken sin. Det er no vorte gjævt
    å vera med i ei borgarleg, høgreliberal
    regjering. Saman med Høgre som for tida
    har bortimot 30 % prosent og Frp som ligg
    rundt 15 %. Med sine 4 % skal Venstre tvinge gjennom sin politikk. Tru det den som vil.
    Dersom ein ynskjer Venstre som eit
    høgreliberalt parti er dette sikkert greit-
    for meg og eg trur svært mange andre
    trufaste Venstrefolk har V vorte eit totalt
    uinteressant parti.

   • Svar litt lenger ned……

 5. Ja, seriøse innlegg skal ha seriøse svar. Så difor er eg litt i tvil om korleis eg skal svare deg, Eirikur. Det du skriv om at Venstre ikkje lenger er eit miljøparti og at miljøpolitikken meir eller mindre er “borte” er så fjernt frå realitetane at det er vanskeleg å ta på alvor. Men la meg prøve:

  1. Denne helga har Venstre landsstyremøte i Halden. 6 politiske saker på dagsorden. 2 av desse: “Norske fjordar er ikkje avfallsplassar” http://www.venstre.no/artikkel/44317/ og “Ren luft å puste i” http://www.venstre.no/artikkel/44321/. Klassiske miljøsaker og svært viktige miljødebattar.

  2. Venstre sitt stortingsprogram, som vi dagleg arbeider med å få realisert i Stortinget, fekk toppkarakter av alle miljøorganisasjonar som “testa” programma før valet i 2009.

  3. Vi kom nylig i havn med eit klimaforlik på Stortinget. 3 veker før forliket vart signert, var det berre Venstre som ville ha eit forlik. På grunn av Venstres innsats vart norsk klimapolitikk langt meir konkret og ambisiøs enn klimameldinga frå regjeringa la opp til.

  Og la meg legge til: Saman med Høgre fekk vi til ein enda meir ambisiøs politikk enn Arbeiderpartiet var villig til å gå med på. Men dette viser også kvifor Venstre trengs i maktposisjon, kvifor Venstre må setje premissa for politikken, og kvifor det er ein uvanleg dårlig idé å ha eit Høgre åleine i regjering.

  Så til dine oppfatningar om kjernesaker. Kjernesakene til Venstre er miljø, skole, småbedrifter og velferd. Det er det vi stort sett brukar tid på i media også, sjølv om det finst enkelte andre saker som tidvis gjev større debattar. Sjå gjerne på http://www.venstre.no (arkivet på venstre side) for eit inntrykk av kva saker vi prioriterer.

  1. Tøyleslaus liberalisme der staten er fienden. Eg har vanskar med å forstå kva du meiner. Kan du gje døme på dette, så kan vi kanskje diskutere saker og ikkje generelle oppfatningar. Men eg synes kritikken er ganske kraftig på sida av det som er sakleg. Ein sterk stat er eit fundamentalt premiss i Venstres politikk. Det vil ikkje seie at vi vil at staten skal bli stadig større.

  2. Innvandringspolitikk. Ja, vi vil ha ein meir liberal innvandringspolitikk, men har ikkje teke til orde for opne grenser, slik du skriv. Tvert om har vi teke til orde for eit meir effektivt system som raskare sender ut dei som ikkje skal ha opphold i landet. http://www.venstre.no/artikkel/33286 Men i motsetning til andre i denne debatten er vi opptatt av at dei reglane vi har i landet, skal vere i tråd med menneskerettane og barnekonvensjonen.

  3. Narkotikapolitikk. Ja, vi vil ha ein meir liberal narkotikapolitikk. Det er fordi den politikken Norge har i dag ikkje fungerer, ikkje fører til færre narkotikarelaterte dødsfall, og ikkje fører til reduksjon i bruk av narkotika. Rusavhengighet er ein sjukdom, og rusavhengige bør få behandling, ikkje straff. http://www.venstre.no/artikkel/35289

  Dette til orientering.

 6. Da skal også jeg prøve å være seriøs, i håp om seriøst svar.

  Jeg tror ikke vi redder miljøet og reduserer klimagassene med å fjerne produksjonstaket på kulldriften på Svaldbard og godkjenner nye gruver.

  Jeg tror ikke den økte letingen, produksjonsiveren etter olje, gass redder miljøet og demper utslippene av kjemikalier og klimagasser.

  Men hadde vi gjort dette av miljøhensyn tror jeg vi hadde fått en dobbeleffekt ved att prisene på fosil brensel ville steget, å Grønn energi ville blitt mer konkuransedyktig.
  Mange vil oppfatte dette som radikalt, men vi ville også fått frigjort kompetansepersonell til andre viktige samfunnsoppgaver for stat/ kommune, samt grundervirsomheter.

  Jeg tror ikke verning av LoVe kan opprettholde den økologiske balansen i Norske hav og fjorder, samt. redde villaksen, ørreten, skalldyr ol. uten restriksjoner på havbruksnæringen.
  Når Annan misbrukes av lakseræringen om hvordan dette skal fø jordens økende befolkning blir jeg “skamfull”.
  Dette er ikke havbruk bygget på bærekraft på noen omr. slik som maller, tilapia, scampi, skjell ol. er og burde være en sak for ett miljøparti.

  Frem til denne næringen blir bærekraftig bør den reduseres nasjonalt, og bygges på kvalitet og ikke kvantitet, når “prisen” betales med andres matfisks og forurenset miljø.

  Ser vi på klimaforliket oppfatter jeg det som svakt. Helheten jeg sitter igjen med er lokalt miljø,(østlandt) og penger til forskning.
  Det vi trenger er handling med den teknologi vi har, slik att næringene får “cash flow” til sin forskning, for utvikling av fremtidens løsninger.
  Sån klimamessig er dette som å pisse i buksa for å holde varmen i 20-, å attpå til si att dere fikk til dette sammen med H blir å skryte på “kompisen” noe han ikke står for etter min erfaring. Dette hadde dere fått til uten H om dere hadde bygd parti før dere søkte makt.

  Helgens miljøsaker er som du skriver om “klassiske”, men i det minste veldig viktige. Best på stortinget, men inget bra miljøparti slik jeg ser det.

  “Tøyleslaus liberalisme”.

  Fjerning av arbeidsgivers ansvar, krigshissighet, manglende boligpolitikk, blind tillit til finans/kapitalismen ol. er litt av hva jeg legger bak den liberalistiske utvikklingen i Venstre og er det som gjør at jeg ikke vil stemme V igjen.
  Men samtidig holder dere fast med masse sosialistiske økonomiske overføringer og overgår selv de rødgrønne med felleskapets penger, så jeg ser fortsatt på dere som sosialistliberalister :-) . Men dette er mindre viktig for penger harr vi nok av.

  • Det er heilt legitimt å vere kritisk til klimaforliket fordi det ikkje går langt nok. Det ligg i eit forliks natur at alle gir og tar, og Venstres politikk er jo meir ambisiøs enn resultatet. Men dette forliket gav altså Norge ein betre klimapolitikk enn utan forliket.

   Så til det siste avsnittet ditt. Vi er usamde om Libya, og eg har jo registrert at du meiner boligpolitikken er for slapp. Fair enough – vi er midt i ein programprosess som bl.a. ser på dette. Men alvorlig talt: “Fjerning av arbeidsgivers ansvar”? Hallo? “Blind tillit til finans/kapitalisme”? Dette er jo reine parodien.

   Venstres arbeidslivspolitikk handlar om å inkludere fleire i arbeidslivet og å gjere lovverket litt enklare for småbedrifter: http://www.venstre.no/artikkel/44164. Kva du legg i å “fjerne arbeidsgivers ansvar” må du nesten presisere.

   Venstres politikk på marknadsøkonomi handlar om desentralisering av økonomisk makt, kontroll med misbruk av marknadsposisjon gjennom streng konkurranselovgivning, sterke forbrukarrettar, og ein aktiv statlig politikk for å stimulere til nyskaping. “Blind tillit”? Prøv igjen. Sjå kapittel 5 her: http://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/38587 eller denne http://www.venstre.no/artikkel/33544.

   Og til sist: Vi overgår ikkje dei raudgrøne i bruk av fellesskapens pengar, trass i at vi har foreslått mange store løft for skole, miljø, småbedrifter og velferd. Tvert om: Vi har brukt mindre pengar totalt i kvart einaste budsjett ;-)

   • Først klimaforliket.

    Jeg har ikke hørt/ lest noe sted de seneste år att Venstre ønsker kjøling av oljesektoren, avvikkling av gruvedriften på Svaldbard ol. som ett bidrag for bedre miljø, klima. Nei, tvert imot.
    Uten radikale grep er miljø, klima debatten en vitts slik jeg ser det.
    Forliket er bra det for infrastukturen og forskningen, men en skam å kalle det klimatiltak.

    Du skriver:
    “Vi er usamde om Libya”
    Dette dreier seg ikke bare om Libya lenger.
    Tuaregene som ble forfulgt før Gadaffi tok makten, ble slaktet av opprørerne forde de så på dem som Gadaffis allierte.
    Og nå har de skapt krig i Mali.
    Nei vi drepte ikke mange med våre bomber, men de la veien åpen for masseslakt av de som ble vurdert som Gadaffi venner.
    Dette er en ekstremhandlig som har bidratt til folkemord i Libya, tortur, forfølgelse og borgerkrig osv.
    Trine er faktis så fornøyd over resultatet att hun i går ønsker samme medisin i Syria.
    Da blir vel Iran det neste og hele regionen er destabelisert, og en trussel for Israel.
    Da er storkrigen i gang, krig er big bizz, å meget god butikk for noen.

    Boligpolitikk har dere ikke. Det vet du !!!!

    Du skriver:
    “Men alvorlig talt: “Fjerning av arbeidsgivers ansvar”? Hallo? “Blind tillit til finans/kapitalisme”? Dette er jo reine parodien.”

    Dette har vi debatert tidligere, så dette er ett gammelt klipp:

    Like rettigheter selvstendig næringsdrivende VS. fast ansatt !!!

    Dagens velferdsnorge er ett “spleiselag” mellom stat, næringsliv og arbeiderne.

    Dette “spleiselaget” kan være urimelig for små bedrifter, samt en kostnad/risikofaktor for gründere i oppstartsfasen.

    Gründer, småbedrifter, burde hatt fritak, lettelse fra enkelte av disse forpliktelser. Samt forskuddskatt, mva. på utestående fordringer ol. for og lette på det økonomiske trykket i en oppstart.

    En arbeidgiver betaler dine første 16 dgr. ved sykdom. Når du da ønsker og være din egen arbeidgiver er det helt naturlig att du kalkulere inn dette. Om du fritas for dette ansvar som selvstendig, og vil legge dette over på staten, vil det være kraftig konkuransevridende om vi drev i samme næring/marked.

    Likestiller du de soiale godene, selvstendig vs. fast ansatt, vil man på sikt fjerne arbeidgivers ansvar og overføre alle kostnader til staten.
    Vi har mange bransjer som de seneste 20-30 år bevist har tilbudt (krevd) sine ansatte 50% mer i lønn ++ ved att de ble konsulenter, selvstendige.
    Dette har fjernet alt ansvar fra mange bransjer, samtidig som de “ansatte” har fått “bedre” lønn, “gode” avskrivninger på bil, pc, klær, tlf, osv.
    Men svakere rettigheter ved sykdom, arb.skade, oppsigelsesvern, osv.

    Bygg/anlegg, renhold, transport, vaktmestertjenester, ol. er de yrkene hvor arbeideidgiverne har betalt seg ut/ fjernet sitt ansvar ved ukontrolert bruk av selvstendig næringsdrivende.
    Dette har helt klart ført til svakere rettigheter/muligheter for håndverkere ol. som ikke ønsker og være selvstendig, og nye kostnader for staten, ved arbeidskader, sosiale ytelser til selvstendige ol. pga. svekket arbeidgiveransvar.

    Vinnerne i ett slikt system blir ikke bare arbeidgivere men også alle advokater, tannleger, høyt utdannede konsulenter osv. som ikke er i utsatte yrker.
    I dette system vil de få i både pose og sekk. Max. lønn, max avskrivninger og max sosiale velferdsordninger.

    Det som også er viktig her er att arb.giver har ett økonomisk ansvar slik att det koster og ikke ta hensyn til arbeidernes arb. forhold, sikkerhet ol. Dette ansvar medfører også en viss kontroll, da arb.giver blir en sikkerhet mot misbruk, svindel, av velferdsmiddler.

    Att man ikke har ett sikkerhetsnett blir for meg litt feil. Man får 65% etter dag 17. (for dårlig) Man har dyre forsikkringsløsninger mot det meste. Dette må da også evt. prises inn, så får man jo selv vurdere om konseptet er liv laga, evt. om man vil gamble på denne sikkerhet for og være konkuransedyktig, evt. få bedre avkastning.
    Driver du butikk må du ha forsikkringer, staten kan ikke betale varelager, husleie ol. om du blir syk evt. ditt konsept feiler.
    Går det skikkerlig på dunken har vi jo ett “godt” statlig/ kommunalt sikkerhetsnett.

    Mye som kan forbedres, som en “balansert” rettferdig ansvarsfordeling ol, men Venstres løsning er rasering av dagens arbeidsmarked, og en velferdskost. som ikke er liberal for skattetrykket. Uten oljefondet er det rett og slett Hellas politikk for enkelte grupper.

    Når man vet hvor viktig fast jobb er for att lavtlønnede skal få lån til bolig ol, kan man ikke gå for økt vikarbruk, dårligere rettigheter ol. før man har liberalisert boligmarkedet. Dette vil skape større gap mellom vinner og taper av systemet,pga. systemet, noe jeg ikke ønsker.

    HÅPER PÅ EN DABATT OM DETTE KJARTAN.
    Har skrevet om dette flere ganger uten å få svar. denne er 6-7 mnd. gammel å ubesvart.

 7. Aktiviteten på Svaldbard og i oljesektoren må kjøles ned, ikke økes som idag for økt vekst.

  Men hadde vi gjort dette av miljøhensyn tror jeg vi osv.osv.

 8. Alternativet til 4 nye år med sv, sp og sp virker noe diffust. Ser ikke helt fordelene med den politikken H og frp har tenkt til å kjøre på med kutt i rettigheter for folk; arbeidsmiljøloven og kutt i mange støtteordninger. Vanskelig å vite hvordan politikken vil bli med disse partiene. Synes i og for seg ap-regjeringen liberaliserer nok som det er. Også vanskelig å vite hva venstre kommer til å gjøre med de tingene som virkelig har noe å si for folk, politikken er mer enn skole, miljø og småbedrifter, bla. kultur. Så vidt jeg har skjønt på frp skal det meste legges ut på private hender, og vi står igjen med juss og forsvar, resten kan private ta seg av. Synes det er greit at staten ikke detaljstyrer for mye, men det burde være en diskusjon om hva som er i fellesskapets interesser, og hva som er privates interesser. Synes ikke frp og h har noe fullgodt svar på de spørsmålene, da gjenstår det å se om venstre har det. Samtidig virker det som om Norge har mindre og mindre muligheter til lokalstyre, mye av det som blir bestemt i Norge er jo diktat utenfra, ikke noe Norge som land har råderett over.

  • Om vi ikke tar miljø på alvor spiller det ingen rolle hvem som regjerer. Så det blir nok ett protestvalg for meg om ikke noe ekstraordinært skulle skje. MDG.

 9. JA, KJARTAN !!!!!!!!

  ER DET VENSTRE SOM ER EN PARODI AV SOSIALLIBERALSMEN, ELLER ER DET JEG SOM PARODIERER VENSTRE.

  Når du kjører HALLO ? osv. er vel det en “teknikk” som antyder en viss gjennomtrekk mellom øra ?

 10. Spørsmålet man som velger burde stille seg, er om man ønsker å bidra til noen som helst av disse regjeringskonstellasjoner..