EU-debatt? Nå?!?

“Strid om EU kan bli problem for Venstre

Flere fylkesledere i Venstre vil ha EU-debatt i partiet når nytt partiprogram skal vedtas. Ikke lurt, sier en valgforsker.”

http://www.dn.no/forsiden/politikkSamfunn/article2426979.ece

Jeg er helt enig og mitt spørsmål er: Hva i heite huleste er det som skjer? EU saken er DØD som valgseiersak i opinionen (80% er i mot) og det er en splittelse for hele partiet. Hvorfor er det referert at vi vil ha opp denne debatten nå?

At det er et flertall blant Venstres velgere er også stappteit å ta utgangspunkt i. Et flertall er da 2-3% av samlet befolkning og en særs snever plattform å jobbe ut ifra.

Jeg forventer at styrene i samtlige fylkeslag dementerer dette umiddelbart og at vår offisielle instilling er at EU-saken er en ikke-sak for Venstre og som vi ikke ønsker å fremme hverken den ene eller andre veien.

Jeg vil oppfordre samtlige som leser dette og er enige om å kontakte sine respektive fylkesstyrer på epost, telefon, sms eller den kommunikasjonsform en foretrekker og ber om at dette nå blir gjort.

Steike ta for et elendig timet utspill. Jeg vil sammenligne det med å sette opp en egen eksekusjonsbataljon, frivillig røyke sin siste sigar og stille seg opp og si “fyr”.

 

23 kommentarer til EU-debatt? Nå?!?

 1. JA til EU!
  JA til FRI INNVANDRING (særlig sigøynere)!
  JA til FRI NARKO!
  JA til ØKONOMISK LIBERALISME!

  Dette ser ut til nå å ha blitt Venstres hjertesaker
  i alle fall om man skal dømme etter skribentene
  på liberal.no.

 2. Med dette storartede liberalistiske budskapet
  skal tydeligvis Venstre vinne valget i 2013.
  Den etterlengtede “borgerlige” regjeringa skal
  da forhåpentligvis føre mest mulig av denne
  politikken.

 3. Eg nøyer med å nevne at argumentet om at “dette er eit dårleg tidspunkt å løfte EU-debatten” har vore brukt _kvar einaste gong_ EU-debatten har blitt forsøkt løfta i dette partiet, så lenge eg har vore med. Det vil seie i 2001, 2004, 2005, 2007, 2009 og heilt sikkert no i 2013. I store deler av perioden 2001-2003 var det pluss minus 60 prosent EU-tilhengarar i den norske befolkninga.

 4. Eg vil berre seie at dersom Venstre er vorte eit
  Ja til EU-parti , er dette eit heilt greit standpunkt.
  Så vidt eg har skjønt, er no formannen den einaste
  i sentralstyret som seier nei. Då synest eg ein skal
  tone flagg, slik at alle Venstrefolk som ikkje vil inn
  i EU, ikkje skal bli lurt til å røyste på Venstre.

 5. Helt enig med Fredrik. Vil dere ødelegge partiet er det bare å starte en ødeleggende EU-debatt. Men jeg tar det hele med en sommerlig klype salt så lenge saken kommer fra Nationen. Er det ett parti i Norge som vil ha en ny EU-debatt så er det SP. Går Venstre på limpinnen kan man lure på hvor kort politiske følehorn kan bli.

 6. Roger G.

  Enig med Sarepta. Det er antagelig fullt mulig å ha minimalistiske, politiske følehorn: ).

 7. Tallak Liavåg Rundholt Europa står overfor en av sine største utfordringer på 70 år. Europeisk økonomi er inne i en transformasjonsperiode vi ikke har sett maken til siden Marshall-hjelpen. Form og innhold på tilknytningen mellom Norges største handelspartnere, Norges nærmeste naboer og Norges viktigste allierte er av avgjørende betydning ikke bare for norsk innenrikspolitikk, men for internasjonal sikkerhetspolitikk, global fattigdomsbekjempelse og grenseoverskridende miljøpolitikk. Man kan mene hva man vil om løsningene, men hvorfor i himmelens navn skal et seriøst politisk parti ikke ta stilling til problemet?

 8. Å gå ifra 50 til 80% motstand til EU kort tid sier oss et par viktige ting:

  1. Tilhengerne har mistet troen på EU-prosjektet og er i beste fall usikker på om dette er noe vi bør være med på.

  2. Motstanderne har et overveldende momentum med seg for sitt synspunkt. Det å debattere imot, uansett hvor rasjonelt, vil være som å pisse i frisk motvind: Poengløst og umulig å vinne.

  EU er heller ikke et ideologisk “teknisk” standpunkt en kan vifte med for å skape blest rundt en sak. Det er en altovergripende politisk gigant av en sak som er blitt diskutert i 2 generasjoner allerede. En sak for et prosjekt hvis form, innhold og suksess akkurat nå er i skjebnetimer og stotrer på randen av total kollaps.

  Ikke akkurat et tidspunkt som ynder til tillit og stor begeistring.

  Jeg er enig med Mathias at vi skal slett ikke være redd for å ta opp saker som er kontroversielle. Jeg er en forkjemper for et kantete og uredd Venstre, men da på saker vi har lyttet oss frem til som saker noen andre enn oss er opptatte av.

  Dette har vi gjort med stor payback i flere lokalvalg, og vi kan gjøre det samme til stortingsvalget. Men en må være døv for å ikke få med seg at EU-skepsisen aldri har vært større, prosjektet har aldri fortjent skepsisen i like stor grad som nå og saken er en politisk harakiri for alle partier som fronter frem noe annet standpunkt enn nei til EU.

  Hvilket er AKKURAT hvorfor Senterpartiet/Nationen ønsker å få saken opp på agendaen.

  Og hvem skal være de nyttige IDIOTENE som kjører den frem? Hmmm? Skulle ikke mangle på frivillige her?

  I motsetning til hva enkelte tror, er ikke jeg en motstander av EU. Det jeg er er en tilhenger av sosialliberalismen, og da av nødvendighet Venstre.

  Mitt mål er å gjøre Venstre relevant og med reell makt. Og i den forbindelse er EU-debatten et gedigent sidespor som suger energi ut av organisasjonen til helt formålsløse og uvinnbare distraksjoner som i beste fall vil gi oss Phyrriske seire i irrelevante debatter.

  Derfor er jeg en tilhenger av politikk-utvikling og debatter som bygger opp, og hogger ned (gjerne brutalt) ting som minsker oddsene for at vi går mot seier. Alt er lov å diskutere, men tenk på timingen og se det store bildet.

  Dere får like det eller ei. Men det er samme innstillingen som gjorde at jeg startet prosessen som opprettet http://www.digitaltpersonvern.no umiddelbart etter at Høyre og AP innførte direktivet i Stortinget.

 9. Man kan gjøre alt det du nevner Tallak uten å være i “det gode selskap”. Vi gjør jo allerede det både med årlig innbetaling til unionen og nå med lån og i tillegg er vi best i klassen på å innføre allverdens direktiver fra overbetalte EU byråkrater. Et Europa i luksusfella kan selv ikke vi få dem ut av.
  Hva er det som er så fristende med dagens EU at man ikke kvier seg for å sette igang en helt ødeleggende debatt om fullt medlemskap?
  Det er langt flere som vil melde oss ut av EØS enn tilhengerskaren av EU-tilhengere.

  • Jeg har ikke sagt at Venstre (eller Norge) nødvendigvis må si -ja- til norsk EU-medlemsskap, selv om jeg er personlig er for. Men det er en viktig sak, og da forventer jeg at et seriøst politisk parti har en mening.

 10. Nyttige idioter. Ja det er slik jeg som utenforstående også ser det.
  Hvor viktig saken er kommer an på hvor viktig man gjør den. Alle andre skjønner at dette er en ikkesak og gir uttrykk for det.

 11. Mykje interessant lesnad her. For meg personleg
  er det heilt ubegripeleg at nokon i Noreg kan meine
  at det er best for landet å gå inni EU-konkursboet. Men eg
  respekterer dei som meiner noko anna, og er i
  grunnen heilt samd med Tallak i at dette er eit
  spørsmål ein ikkje kan feie under teppet. I motsetnad
  til Sarepta meiner eg at saka er sers viktig. Veljarane
  har ein soleklar rett til å veta kvar partiet står.
  Eit parti som berre tenkjer på taktikk blir gjenomskoda.
  Vil ein gå for Venstre som Ja-til EU-partiet med stor J,
  er eg sikker på at ein kan kapre veljarar. Og det er eit
  reieleg standpunkt. Viss ein no vel å kneble debatten,
  kan folk like gjerne få inntrykket at vi er eit ja-parti, men
  vi vil berre ikkje snakke høgt om det før det tek til å gå
  betre i EU-landa..

 12. Både i denne saka og også mange andre saker
  her på liberal.no blir ein minna om dette partiets
  forbanning. Sjølv om Venstre lenge no har vore eit
  ganske lite parti, står dei to fløyene like sterkt mot
  kvarandre som dei alltid har gjort: Dei høgre-liberale
  mot dei sosial-radikale. Det er denne striden som
  ikkje alltid ufortent, har gjeve oss rykte som
  Vinglepartiet.

 13. Hva er galt med å fortsette med å la folket bestemme i folkeavstemming? Gjerne også om EØS-avtalen. Hvis man skal ha vekk EØS, så trenger man først å forhandle frem bilaterale handelsavtaler med alle EU-land.

 14. For en som levde da Oslos gater var “fylt” med degoser, da Spania hadde Franco, og Hellas sin militærjunta, ber jeg dere åpne øynene, lese historien, og spørre dere selv, er tilbake dit vi ønsker oss.

  TALLAK har helt rett, dette er det aller viktigste politiske tema før valget 2013, og kan være av historisk karakter.
  Stabilitet og utvikkling av europa angår oss alle, og om vi ikke bidrar hjelper det lite med “peng på bok”. !

  Nå jeg da husker 60 tallet forstår dere også sikkert att jeg har fått med meg dabatten rundt to (EF) EU valg, debatten om euroen osv. å har alltid vært motstander av den union som har vært.
  Men det er lenge siden 90 tallet, og enda lenger siden 70 tallet, å Norge er ikke det det en gang var, og ei heller EU og resten av verden.
  Mange av de argumenter som nei siden har vunnet på tidligere har de hatt helt rett i, mens ja sidens propaganda har vist seg å være feil.
  Men det er historie å gått ut på dato, nå er det 2012 å europa er i krise, IKKE pga. europeisk sammarbeid, men pga. pengesystemet.

  For meg er dette en debatt om fremtidens Europa, ikke dagens og historiens EU.
  La oss i det minste prøve å lage ett sterkt økonomisk, selvstendig, korrupsjonfritt, rettferdig europa, ikke detaljstyrt, men samlett om de store oppgavne. slik att man i fremtiden er “herre” over egen økonomi, ikke lar oss herje med av Wall Street, enkeltlands økonomiske interesser osv.
  Selv om vi er en liten nasjon har Norge mye å bidra med og kan trolig i dagens situasjon få mye tilbake ved å invitere til debatt/ diskusjon med EU om å bygge det EU vi, europa og verden trenger.
  Som jeg har sagt tidligere BØR politikere se signalene å ligge i forkant av utfordringene, ta debatten og start forhandlinger NÅ.
  Når det ligger på borde skal jeg ta stilling til om jeg er for eller imot EU. For det skal skje ved folkeavstemmning, ikke politisske blokker, partier.

  Jeg er nok en IDIOT, men feig er jeg ikke ! De politikere som tenker på % til valget å lukker øynene for det som skjer, bør allerede idag ta sin hatt å gå mener jeg, for det er direkte uansvarlig.

 15. ” Men det er lenge siden 90 tallet, og enda lenger siden 70 tallet, å Norge er ikke det det en gang var, og ei heller EU og resten av verden.
  Mange av de argumenter som nei siden har vunnet på tidligere har de hatt helt rett i, mens ja sidens propaganda har vist seg å være feil.
  Men det er historie å gått ut på dato, nå er det 2012 å europa er i krise, IKKE pga. europeisk sammarbeid, men pga. pengesystemet”

  Hvorfor skal man høre på ja-siden, når dere har tatt grunnleggende feil i retningen av Europa.

  Europa er i krise, fordi det ikke finnes noe europeisk demos eller demokrati. En rekke amerikanske stater er også konkurs (ref. California som utgjør 10% av Amerikas økonomi), men de har ikke samme problemene fordi de er en del av en føderal stat – en nasjon, del av et folk. Noe som gjør at folk i texas, new york og Wisconsin er villige til å bidra med penger over skatteseddelen til et føderalt system for å hjelpe andre amerikanere.

  Vi har ikke det samme i Europa. Tyskere er ikke villige til å overføre pensjoner og oppsparte midler til Sør-Europa på samme skala for å helpe. Nordmenn er ikke villig til å risikerer oljefondet for å hjelpe Italia og Spania.

  Til syvende og sist drives verden av menneskers egen-interesse og deres definisjon på “vi”.

  Det finnes ikke noe Europeisk demos.

  soslibsteinar, du er ikke en idiot. Men som så mange i den øvre middelklassen er du velfødd, rik idealist (jevne venstre-velger?) som trodde på et stort og grandiost europeisk prosjekt.

  Det er over. Vi er iferd med å gå inn i det asiatiske århundre og det er på tide å innse at europas velstand må ned for å bli mer konkurranse dyktig. Dette er noe som Norge også vil måtte igjennom den dagen olje-inntektene tar slutt. Og det er bekymringsfullt at vi ikke tar de små stegene for å justere vår økonomi for dette.

  • “Hvorfor skal man høre på ja-siden, når dere har tatt grunnleggende feil i retningen av Europa.”

   For meg dreier ikke politikk seg om fortiden, og “hva sa jeg”, hvem som har skylden i det “forferderlige” felleskapet vi lever i idag osv.
   Nei, politikk dreier seg om fremtiden med utgangspunkt i det Norge, europa og den verdenssituasjonen vi har pr. idag.

   Hvem hadde trodd for få år siden att det skulle gå så galt ?
   (med USA, EU og verdensøkonomien)

   Skal vi sitte her på berget å se europa “brenne” og kose oss med varmen ?
   Tror det kan være for sent å komme med tiltak når flammene nermer seg våre føtter !

   Det viktigste temaet for meg i dagens situasjon er vel muligens spørsmålet om europa og verden skal styres av 1% érne via Wall Street, $, Sveitsiske banker osv. slik att de små nasjonene “demokratiene” fortsatt skal være en undereavdeling (verktøy) for den grenseløse, ansvarsløse “pyramiden” vi kaller den frie kapitalismen ?.

   Slik jeg ser det er spredning av den økonomiske makt en barriere som må spenges for att det globale demokratiet skal få utvikkle seg.

   Geografisk, politisk, interessemessig står jeg faktisk nermere EU, en både USA og Asia, å håper vi kan samles om ett europa som økonomisk, innenriks og utenrikspolitisk bestemmer over eget kontinent, som en motpol mot disse maktgiganter på andre siden av “kloden”.

   Att det er store kulturelle, økonomiske og ikke minst språklige variasjoner og utfordringer innen europa er helt klart, og av den grunn ikke bør detaljstyres som idag.
   Mulig det ikke finnes noe europeisk demos, men alle mennesker har grunnleggende fellesverdier i trygghet, frihet, likeverde, osv. som vi kan bygge videre på for ett fremtidig europeisk demos.

   Europa må snus på hode å bygges fra bunn, for folket, med markedskapitalismen, styrt av de folkevalgte og ikke de ansiktsløse grenseløse kapitalistene.

   Tror egentlig ikke på det jeg selv skriver men det bør prøves av politikerne å komme til en avtale vi alle kan leve med, for alternativet kan bli grusomt for alle.

 16. Jeg synes det er morsomt at det er så utrolig farlig å ta EU-debatten. Jeg er snart 25år og jeg kan jo bare så vidt huske snakk om EU i 94. Vi har en hel generasjon som vet så og si ingenting om EU, kun de dårlige nyhetene om eurosonen som får dem til å si nei til EU. Hvorfor er det så farlig å opplyse folk plutselig?

 17. Syns utmerket godt at V kan ta en EU-debatt, men jeg tror nok den kommer til å ende på en måte som ligner betenkelig på det som skjedde sist; noen formuleringer om at EU er et prisverdig initiativ, at debatten ikke er veldig aktuell nå, og at spørsmålet skal avgjøres i 1-2 folkeavstemninger.

  Jeg er ikke mer begeistret for vasne kompromisser enn dere andre her, men i enkelte spørsmål må man innse at det er det eneste det er mulig å skaffe flertall for.

 18. Mer nordisk samarbeid er bra, Finland, Sverige og Danmark er med i EU, kanskje også Island etterhvert. Går vel greit for Norge fortsatt å være utenfor. Det er ganske slepphendt grensekontroll mot EU, men det meste kommer vel inn via Danmark og Sverige likevel. Regjeringen nå virker mest opptatt av å stenge rimelige varer ute av Norge, slik at ikke befolkningen skal få kjøpt rimeligere matvarer, alkohol ol. Ser jo at norsk jordbruk ikke fungerer, eks. når de ikke greier å produsere smør til jul. Avlingene regner jo bort år for år. Norge er avhengig av import av matvarer, men likevel har vi tollbarrierer for at ikke produsentene skal miste fotfestet, forstå det den som kan. Norge kunne jo bli nettoeksportør av fuktighet til nedbørsfattige områder i Europa! Skjønner meg ikke på hva som er så fantastisk med “sjølråderett” som uansett ikke fungerer. Danmark er med i EU, Finland er med i EU, likevel har de ikke problemer med å være skeptiske til EU om nødvendig. Norges selvstendighet er uansett bare spill for galleriet, vi skal være best i klassen når det gjelder å følge opp allskens internasjonale avtaler, ikke rart nordmenn koser seg når de endelig får tatt seg en tur til utlandet, friheten er i hvert fall ikke å finne her på berget.