Oslo Kino og forholdet til Frp

Har i mange år vurdert å stemme Venstre, men aldri gjort det, siden jeg synes dere vingler så mye. Frem og tilbake, gang på gang, om hvor partiet stiller seg i forhold til Frp. Kan noen gi meg ett svar på, og da mener jeg nøyaktig, hvor vi står i forhold til å samarbeide med Frp i regjering.

En annen ting, at et kulturparti som Venstre ønsker å selge Oslo Kino skuffer meg stor…

16 kommentarer til Oslo Kino og forholdet til Frp

 1. Forholdet til Frp er ganske klart. Det avhenger av forhandlinger i miljø- og innvandringsspørsmål. Vinglingen er et resultat av at alle parter, også de rødgrønne, skifter mening. Det er blitt en veldig liten forskjell på frp og de rødgrønnes politikk i praksis på miljø- og innvandringsområdene.

 2. tja, nja, litt lett å skylde på alle andre. Uansett hvordan man vender og vrir på det, har Venstre en historie for å vingle i sitt forhold til både høyre- og venstresiden. Ja, jeg hører flere sier det, at det avgjørende er forhandlinger i miljø- og innvandringsspørsmål. Men hvorfor gå i forhandlinger med et parti vi aldri kommer til å kunne møte i de spørsmålene der. Det blir litt god dag mann økseskaft logikk i mine øyne. Og det eneste det gjør er å skape usikkerhet hos alle potensielle velgere Venstre har der ute, og det er mange. Så slutt å tull, skap trygghet rundt Venstre sin vei, og ikke nok engang kåle det til med å fremstå som vinglete!

  • Spørmål 1. Når har venstre sagt dei støtter AP i sin historie?
   Svar: Ein gong.
   Spørsmål 2. Kvifor skal Venstre sammarbeide med FRP?
   Svar: Venstre har aldri sagt dei skal det, bare endret landsmøtestandpunkt frå bom Nei til FRP uannsett, til å kunne forhandle. Men V sitt program gir ikkje mykje handlingsrom der.
   Spørsmål 3. Kvifor vil venstre som kulturparti støtte salg av Oslo Kino?
   Svar: Venstre er eit liberalt parti, ikkje eit einsaksparti. Salg av kommunale kinoer i Stavanger har aukt tilbudet og gitt ein bedre kino. Også for dei filmene som ikkje er i toppsalgsjiktet.

 3. Vell, vingling er et negativt ladet ord. Jeg ville heller kalle det å være dynamisk, tilpasningsdyktig og demokratisk. I tillegg mister man forhandlingskraft hvis man først binder seg til et alternativ. Tenk hvis du går og skal kjøpe en bil, først skriver du under kontrakten og etterpå skal du forhandle om prisen. Det er en riv ruskende gal taktikk. Det prøvde vi ved siste valg og vi tapte 1/3 av velgerne. Vi er nå opp fra 3,5% til rundt 5,5%.

  Hva gjelder Oslo kino, så er det ikke i et liberalt partis interesse å kontrollere media gjennom eierskap. Vi er for mer maktdeling, og i Norge har så å si all media vært eid av staten og fagforeningene. Har vi da Ap i regjering så får en slags speilbilde av Berlusconis Italia. Der eier stort sett han media og han kontrollerte i tillegg statlig media når han hadde makten. I Norge er lokalbladene drevet av LO, så vi har en farlig og udemokratisk situasjon her i landet. Heldigvis er tv2 nylig blitt privatisert, til Trond Giskes store forargelse. Statlig og kommunal kultur er propaganda, og vi trenger også å gi plass til kommersielle, stiftelser og andre private alternativer. Derfor bør Oslo kino selges.

  • Venstre har jo allereie bunde seg til ei
   side. Det vil vera ein del av eit “borgarleg,
   liberalistisk og grønt” alternativ. Med i denne
   alliansen er visst Frp, H og Krf. Dei har også
   sagt at i valet mellom raudgrøn regjering og
   H/Frp-regjering er det sistnemnde best. Det
   vil seie at alle som ikkje ynskjer Frp-politikk,
   og det trur eg er mange trufaste Venstrefolk,
   må finne seg eit nytt parti. Har vore ivrig
   venstremann i fleire tiår, mest pga radikal
   miljøpolitikk, men vakna forskrekka dagen
   etter siste stortingsval dessverre lykkeleg over
   at Venstre ikkje greidde sperregrensa og at eg
   dermed ikkje hadde bidrege til fire år med Jensen. Den sjansen kjem eg ikkje til å ta meir.

   • Noe av FrP-politikken er spiselig for de fleste Venstrefolk, men mye er også rett og slett uspiselig. Det virker som at Venstre sentralt ønsker seg primært en mindretallsregjering.

    Jeg klarer derfor ikke helt å se at FrP vil få så ekstremt mye makt til å utføre FrP-politikk i regjering, med mindre de er så heldige at Høyre og FrP får rent flertall. Hvor mye makt har SV og SP fått i regjering?

    • Det heiter ikkje Venstre sentralt, men Venstre nasjonalt ;-) Vedtaket om regjeringsspørsmålet vart fatta av Landsmøtet som består av delegatar frå alle fylker. Sånne ting er det ikkje sentralstyret eller nasjonale tilsette som avgjer! :-)

  • Oslo er en stor by i Norge. Hvorfor er det ikke plass til både et kommunalt kinotilbud, og et privat kinotilbud?

   I Drammen eies kinoen av Egmont As (66%) og Drammen Kommune (33%). Dette fungerer utmerket.

   Høyre har sagt rett ut at dem ønsker å selge ut Oslo Kino av ideologiske grunner. De ønsker å sikre mangfoldet gjennom konsesjon og forskrift. Er det et liberalt partis interesse å kontrollere media gjennom konsesjon og forskrift?

   Dette handler for meg om en balansegang. Både kommersielle og mindre kommersielle filmer bør være representert i kinoen. Dette mener jeg gjøres best gjennom et samarbeid mellom det private og offentlige.

   • I 2013/2014 vert Oslo Kino ikkje lenger den einaste aktøren på kinomarknaden i Oslo, når SF Kino etablerer heilt ny kino på Akershus Festning. Eg synest det er problematisk at ein eigar sit på begge sider av bordet, som på den eine sida kan innføre reguleringar og styre marknaden gjennom konsesjonar og byutviklingsvedtak, og på den andre sida er aktør med kommersielle interesser i ein konkurransemarknad. Eg er enig med deg i at det trengs ein balansegang, og at dette best kan gjerast i samarbeid mellom det offentlege og det private, men eg meiner altså at det offentlege sitt bidrag skal vere gjennom konsesjonar og ikkje gjennom eigarskap.

    Ein annan ting er at Oslo Kino ikkje berre er aktør i Oslo, men også i ei heil rekkje andre byar og kommunar rundt om i landet. Det synleggjer at selskapet er eit kommersielt selskap, og at dette ikkje handlar om kulturpolitikken i Oslo. Då har vi etter mi meining bevega oss utanfor rammene for kva kommunalt eigarskap bør handle om.

    Ein siste ting er at Oslo Kino står framfor mange og store investeringar, både grunna vekst i befolkninga og auka konkurranse. Det er god grunn til å spørre seg om eit selskap som er avhengig av seindrektige og uforutsigbare kommunale budsjettprosessar tener kulturen særleg bra i ein slik situasjon.

  • I Venstre sitt prinsipprogram mener jeg å ha lest at di ønskr en sterk allemkringkaster, statseid sådan, som NRK. Dette for å ivareta mangfolet i kulturen. Å privatisere kino tilbudet i Oslo 100% vil helt klart gå utover smalere norsk film. Noe jeg ikke tror Venstre ønsker. Ellers mener jeg det er sundt å ha en kombinasjon av privat og kommunal drift. Så kan ingen gi meg noen vektige argumenter for hvorfor???

 4. Dette er kva Venstre seier om regjeringsdeltaking:

  “Dersom det blir et flertall mot den sittende regjering i 2013, mener Venstres landsmøte at det må føre til et regjeringsskifte, med utgangspunkt i dagens opposisjonspartier. … Graden av gjennomslag vil være avgjørende for Venstres deltakelse i en ny regjering. Venstres landsmøte mener at det ikke er et selvstendig mål å danne en flertallsregjering. Venstre ønsker en regjering bestående av Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti.”

  Med andre ord: Vi snakkar gjerne med Frp for å få ei ny regjering etter neste valg, etter 8 år med ei regjering som ikkje har ført fnugg av Venstrepolitikk. Men vårt mål er ei regjering med V/H/Krf. Så får politikken avgjere. (Det betyr etter mitt skjønn at V og Frp ikkje kjem til å sitje i regjering saman.)

  Ellers er dette ekstremt lite vinglete, det er den same konstellasjonen Venstre sidan 2001 har meint at er den beste. Eg synest det er bra at partia kan snakke ordentleg saman, og at Venstre har signalisert at det må gjelde Frp på lik linje med andre parti.

  Som ein kuriosa: På dagens meiningsmåling i Aftenposten manglar V/H/Krf to representantar på å få fleirtal – utan Frp.

 5. Det eneste som skemmer meg her er att Oslo kommune ikke kan selge noe til fordel for byens innbyggere.
  Bruke penger er de ekstremt flinke til, samt. att noen av deres velgere gjør ekstremt god butikk/ handler.
  Sykepleierboligene, sjømansskolen osv. er noen eksempler.
  Seksjoner byggene og selg kinoer, restauranter, butikker, kontorer osv. separat, å la salget komme innbyggerne tilgode. Ikke la Olav Thon, Eiendomsspar, Svensk Film osv. høste mrd. gevinst på felleskapets middler for senere karrierer for de folkevalgte.

  Det neste salget blir vel Hafslund ?