Regjeringen er vekstbrems for Vest-Oppland


- Regjeringen fratar Vest-Oppland muligheten til å vokse på linje med andre regioner rundt Oslo. Det sier en oppgitt fylkesleder i Oppland Venstre, Ketil Kjenseth.

De neste 15-20 årene forventes det en befolkningsvekst i Norge på rundt 1 million. Om lag 400 000 av disse forventes å bosette seg i Oslo og Akershus samt en stor andel i Osloregionen for øvrig.

- Hadeland, Toten og Gjøvik kan avlaste noe av presset i Oslo og på Romerike, dersom kollektivtilbudet og veiutbygging prioriteres, hevder Kjenseth.

- Men dessverre ser vi en regjering som planlegger for 20 nye år med kø på rv.4 gjennom Nittedal og Groruddalen og som synes 60 km/t er greit nok på Gjøvikbanen i minst 20 år til.

Et nytt krysningsspor til over 116 mill kr ligger ubrukt på Jensrud nord for Hakadal på Gjøvikbanen.

- Det er helt uvisst når det kan tas i bruk. Dette viser hvor hjelpeløs denne regjeringen er, sier Kjenseth.

Tidligere denne uken kom regjeringens forslag til løsning på den årelange striden om utbygging av rv. 4 gjennom Nittedal. Forslaget innebærer ikke ny trasé, men kun en utbedring av dagens 2-felt.

Kjenseth oppfordrer regjeringen til å gå en ny runde med seg selv for å tenke transportkorridor inn og ut av Oslo også til Vest-Oppland og ikke bare til Hamar, Follo og Drammen.

- En slik korridor er svært viktig for næringslivet i Vest-Oppland og for å sikre tilgang på arbeidskraft og bosetting i regionen, avslutter Kjenseth og oppfordrer nyutnevnt samferdselsminister Marit Arnstad om å ta seg en kombinert lese- og pendlerdag på Gjøvikbanen i sommer.

Det er stengt for kommentarer.