Bekjemp fordommer mot romfolket

Statsministeren kom i et NRK-intervju 17. juli med kloke uttalelser om at romfolket har krav på respekt og verdighet, og at de skal vurderes som enkeltmennesker. Han tok her klart avstand fra grove og hatske karakteristikker av romfolket, som strider mot det som er grunnleggende verdier i Norge.

De grove og hatske karakterstikkene av romfolket er et uttrykk for negative holdninger og fordommer mot folk som på en eller annen måte ser ut til å være annerledes. Dette er nok mer utbredt enn vi liker å tro. HL-senteret la i mai i år fram en undersøkelse som viser at romfolket er den minoriteten som nordmenn er mest negative til, tett etterfulgt av somaliere og muslimer. Hele 64 prosent av de spurte svarte at de ville mislike at noen fra romfolket giftet seg inn i deres famile, 55 prosent ville mislike å få noen fra romfolket som naboer mens 38 prosent ville mislike å få noen fra romfolket i vennekretsen.

De negative holdningene til romfolket er ikke av ny dato. Som et eksempel gjennomførte Gallup i 1955 en meningsmåling om nordmenns holdninger til sigøynere, referert i Aftenposten 24.09.55. Her svarte er klart flertall på 60 prosent av de spurte at sigøynere uten norsk statsborgerskap ikke bør ha adgang til landet. Folks viktigste begrunnelser for dette var at sigøynere er en byrde for landet da de ikke arbeider og er tiggere, snyltere og lyssky, samtidig som vi har nok med våre egne omstreifere.

Statsministerens ord om respekt og verdighet for romfolket er viktige, da hva ledende politikere sier kan påvirke fordommer og holdninger. Hva hans regjering gjør er imidlertid enda viktigere, ikke bare for romfolket, men også for andre etniske og religiøse minoriteter og sosiale grupper. Det viser seg nemlig at negative holdninger til en gruppe ofte sammenfaller med negative holdninger til andre grupper. 

Regjeringen bør derfor følge opp statsministerens uttalelser gjennom et sterkere systematisk og langsiktig arbeid mot fordommer og negative holdninger. Det krever en helhetlig og kunnskapsbasert nasjonal tilnærming hvor det legges vekt på verdien av at folk faktisk er forskjellige og lever ulike liv, også i annerledeslandet Norge.

7 kommentarer til Bekjemp fordommer mot romfolket

 1. Fantastisk !

  Her kan man lese om respekt, renovasjon, 22 juli, Mandela, Sør Afrika, hva har skjedd med Norge og nordmenn, debattene og Norge som flommer over av rasister, fordommer, osv.
  Men ikke ett eneste konstruktivt forslag til løsninge av den HELT unødvendige konflikt som nå har oppstått.

  Igjen virker det som om att dette kom som julekvelden på kjerringa dette også, selv om jeg mener å huske att denne utvikklinen/utfordringen har det vært “advart” for, og debatert over flere år her på liberal. Men slike “spådommer” går vel under kategorien vrøvl.

  Men la oss glemme det å gå tilbake til April i år da de borglige partier H+ Frp ville forby tigging og Romfolk med de samme metoder som er prøvd på de andre “kriminelle”, også kalt narkomane i 40 år.

  Men da kom Norges LIBERALE parti VENSTRE på banen og fikk utrolig nok med seg bla. de RØDE DJEVLER som driver etnisk rensing ol. med på sitt forslag om ikke å forby dette folks desperate kamp for eksistens.

  Resultatet av det var att det kom en enda Rødere Djevel (trolig kommunist) med navnet EVENRUD.
  Han startet Folk for Folk, en frivillig org. som offret seg for det svake, stigmatiserte, fattiger Romfolket som var på flukt fra Europas økonomiske nedganstider.
  Dette er jo også en pilar i Venstres liberale politikk og treffer partiet mitt i hjertet.
  Når han da startet gatemagasinet Folk for Folk for att Rom folket skulle få tilgang til landets velferdsmiddler begynte noen i befolkningen å “murre” av forskjellige grunner, mye pga. rettferdighetsprinsipper, oppabeidede velferdsrettigheter over generasjoner som tilfaller asyl, innvandrere, lykkejegere, “snyltere” ol. Det personlige eierskapet mange føler som SITT av middlene i oljefondet og føler dette truende av egene økonomiske int. osv.
  Men også protester fra de narkomane som fikk konkuranse i sitt lavterskeltilbud = Oslo, kamp om de “gode” overnattingsstedene, noen har blitt ranet, truet osv.

  Så kom den store “glippen” etter min mening når Evenrud etablerte sin leier i Sofienbergparken. Dette er ett ekstremt overgrep og TOTALT manglende RESPEKT for det etablert miljø rundt parken i ett allerede belastet miljø på Oslo Øst.
  Slik jeg ser det er dette en bjørnetjenste til Romfolket og hettsen mot dem eskalerte enda mer pga. EVENRUDS elendige dømmekraft.
  Til og med kirken ville ikke skåre “politisk” på dette, å støttet lokalmiljø og kommunen i att de skulle fordrives videre uten noe tilbud fra ett totalt TAFATT kommunestyre.

  Da kom plutselig den gode Rome FE, QUINTAVALLE, men også helt klart Årvolls egen CRUELLA de VILLE. Her burde Bystyret sett alvoret og kommet med ett bedre tilbud til Rom folket slik att de ikke ble brukt i ett hevn oppgjør mellom beboerne og utbyggerne som i årrekker har gått over sine fullmakter og avtaler, noe byens politikerne har god kjenskap til..
  Dette eskalerte konflikten igjen pga. EVENRUDS totale respekt for det etablerte lokalmiljø som også ligger på Oslo Øst og i ett pressomr. for att innbyggerne skal bli minoritet i sin egen bydel da den ligger på “grensen” til Groruddalen. og denne hensynsløshet skapte igjen større motsettninger i folket.

  Når da regjeringen ser att motsettninger, hat, konfrontasjoner bygger seg opp i befolkningen og Venstres borglige partnere snakker om deportasjon ol. burde regjeringen grepet inn med en løsning da dette har utvikklet seg til en parodi på Oslos politiske
  Men hva gjør de ? jo de studerer lover om velferdsmiddler og en EØS avtale som ble signert for mange år siden som de/vi bare må forholde oss til.

  Så topper dette seg seg med att Norges ukronede SVINDLER konge KAROLI utnevner seg til talsperson og skal veilede sine “borgere” om deres rettigheter. Da datt jeg nesten ut av soffan !! Men da skjedde det mest positive i denne farsen, KAROLI ble kastet på hue og rævva ut.

  Det viser helt klart att alle Romfolk ikke er slik noen påstår og faktisk den eneste part i konflikten som har vist verdighet.
  Det hadde faktisk vært bedre å brukt pengene på å gi Romfolket en sjangs til ett bedre liv, en middler på handlingslammede Oslo politikere som nå igjen roper på STATEN.

  Venstre burde nå ta ett møte og vurdere sine samarbeidspartnere om det virkerlig er ett verdigrunnlag for samarbeid.

  Venstre burde også se litt på sin liberale ideologi nå som denne sak har vist hvordan partiets politikk virker i praksis.
  Her har dere nå fått ett Kinderegg av deres prioriterte saker.
  Liberal forbudspolitikk, Liberal innvandringspolitikk, privat engasjemang og org. som skal løse velferdsoppgaver.

  Hvordan kunne det da utvikkle seg så galt ?

  Slutt med TULLET, Norge flommer ikke over av RASISTER, men vi flommes over av en gjeng elendige politikere og byrokrater.
  Dette beviser også att vi er ett svakt demokrati når enkelpersoner kan utføre sitt eget DICKtatur i Sofienbergparken, Årvoll ol.

  Om ikke kommunen har viljen til å fremskaffe ett egnet omr. i Oslo skal jeg sette kommunen i kontakt med en som har 2-300 mål ved Oslo grensa i utrolig fine omr. nær knutepunkt, for salg/leie.
  Få som blir berørt, men dialog med de berørte naboer, oppfølging og evt. kompensasjon påkreves slik att også deres int. ivaretas.

  Arb. brakker kan dere køpe latterlig billig i Spania, Shippe de over er også billig i dag. Da kan man tilrettelegge for ett tilpasset campingtilbud med alle fasiliteter, arb. kontor ol. opphold i tre mnd.
  Arb. kontor

  De som ønsker å innrette seg etter felleskapets gjeldende normer og etablere seg kan søke om utvidet opphold for personlig utvikkling, utdanning og integrering.
  Men man skal kreve av de som krever sin rett.

  Tror nok også 3-6 mnd. arb. bør innføres før alle RETTIGHETER oppnås for nye arbeidsføre borgere.

 2. Oslo Venstres Ola Elvestuen viser hva det liberale borgerlige samarbeid står for.
  Da kan dere selv tenke dere hvordan det blir med en regjering med H+Frp.
  De vill bukke å takke for drahjelpen de har fått av Venstre for drittkastiga på de Røde Djevler. (lakeier ?)

  Fattige, mange analfabeter, stigmatiserte, misbrukte, forfulgte mennesker på fluk må klare seg med de rettighetene de har som EU borger. Har mannen forstått problemet ?

  http://www.dagbladet.no/2012/07/19/nyheter/politikk/romfolk/arvoll/22605554/

  Tror de 10 bud nå bør skrinlegges.

  http://www.venstre.no/sentralt/organisasjon/artikkel/22960/

 3. Fjern “fluepapiret” på NAV´s terskel.
  Gi folk hjelp til selvhjelp og sett KRAV. Penger er ett verktøy til løsning, ikke en løsning i seg selv.

  “Passiv NAV-støtte
  Særlig etterspør romfolk informasjon om hvilke rettigheter de har hos Nav, og de fleste som senteret er i kontakt med, får såkalt passiv Nav-støtte. Det betyr at de får trygd uten at det stilles krav til aktivitet av mottakeren.”

  http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.8251268

  Jeg er motstander av forbud, men i en sosialliberal ideologi er respekt for det opparbeidede og etablerte en selvfølge. Da må man regulere og tilrettelegge for å ungå motsettninger i befolkningen.

  http://liberal.no/2012/05/et-land-for-de-sterke/

  • Jeg har i utgangspunktet ingen problemer med å endre premissene for støtte fra NAV.

   Men jeg er litt skeptisk til å gjøre det nå. Det fordi lover skapt for å motvirke et smalt problem ofte ikke er spesielt gode lover. De virker kanskje bra i øyeblikket, men rundt neste sving kommer et nytt smalt problem som man så må skape enda nye lover for å motvirke og til slutt har man et lappeteppe av en lov som er umulig for vanlige mennesker å forstå og som fremdeles må utvides neste gang et nytt smalt problem oppstår.

   Det er nok et problem at man ved å tjene seg opp et svært lite minimum kan utløse trygderettigheter som er mange gangere mer verdifulle. Men sett opp mot de underliggende problemene, den fattigdom og nød som har brakt disse menneskene i den situasjonen, så blir det litt smått og fokusere på de trygdeutbetalingene.

   Nå fokuserer du strengt tatt ikke så veldig på det heller (det må være lov å skrive en og annen kommentar uten å bli beskyldt for monomani!) så denne kommentaren fra meg er vel like mye rettet mot folk generelt som mot det spesielt.

 4. Det er vel ikke nytt fra meg med angrep på (nav) statens evne til å skape mottakere i ett system som de ikke kommer ut av.
  Jeg har i alle år ment att alle som krever sin rett av felleskapet, skal det settes krav til. IKKE bare sigøynerne.
  Jeg har i alle år sagt att de som som kommer til Nav pga. manglende utdanning, skal på skole, vidreutdanning, ol. IKKE på trygd. De som er syke skal til behandling osv. osv.
  Når Evenrud kjemper for deres velferdsgoder, pressen er full av hvor “mye” penger å goder de får, mener jeg det er helt rett å gjennta meg selv om Nav systemet NÅ !

  Det blir for meg “utopi” å tro att fattige, forfulgte fra europa skal få ett verdig liv i Norge ved å finne seg jobb. Uten kompetanse, erfaring, språk, ol. får du ikke en jobb du kan leve av i dette landet å vill forbli FATTIG, stigmatisert osv. så ALLE som ikke har dette MÅ få en grunleggende utdanning og innføring i samfunnet om de skal bli selvhjulpene. Alternativet er trygd.

  Så kan man spørre seg, er rumenske “sigøynere” som andre europe`ere ?

  Avisartikkel 1852:

  “For salg. Et fint utvalg av sigøynerslaver auksjoneres bort ved St. Elias-klosteret 9. mai bestående av 18 menn, 10 gutter, 7 kvinner og tre piker av beste kvalitet.”

  Navnet skjemmer ingen er ett gammelt ordtak, men om vi ser noen år tilbake, den omsorg vi viste, tårene som trillet i mange Norske hjem over bildene som viste oss kloakkbarna.(sigøynerbarna)

  Sier litt når kloakkbarn klinger bedre en sigøynerbarn når man skal “selge” nød.

 5. BEGRAV MEG STÅENDE er ett Rom utrykk som en gruppe i Norge ser budskapet i etter å ha blitt sparket mens de ligger nede av storsamfunnet over tiår.