Den nye vinen

Den nye vinen er bedre, smartere og mer klimavennlig. Nå må den gamle vinen ta et skritt tilbake.

Guri Melby i Adresseavisens "Signert"-spalte 02.07.12

I Chile ligger vinprodusenten Concha y Toro. De er en av Sør-Amerikas største produsenter, og du har sikkert sett dem på Vinmonopolet. De lager vin både på papp og flaske, og med flere ulike undermerker. De har også en norsk importør med ansvar for å markedsføre vinene i det norske markedet.

Det er lettere sagt enn gjort. Jeg har lov til å skrive om Concha y Toros viner her, men går du inn på den norske importørens nettsider, blir du møtt av en temmelig tom nettside inntil du registrerer deg som en del av vinbransjen. For i Norge er det faktisk bare Vinmonopolet som har anledning til å informere om alkoholholdige produkter på sine egne nettsider. Er du en lokal siderprodusent, et ølbryggeri eller en vinimportør, så har du ikke lov.

Det norske forbudet mot alkoholreklame er begrunnet i et mål om å holde konsumet nede. Det er et mål det er lett å være enig i. Men produktinformasjon handler ikke bare om å påvirke folk til å forbruke mer. Det handler også om å kunne gi nøkterne fakta om reelle forskjeller mellom produktene. Når jeg velger Concha y Toro som eksempel, så er det fordi de lager vinen Sunrise, en vin som nå er erklært hundre prosent karbonnøytral. De handler klimakvoter, de støtter lokalbefolkningen gjennom et elveprosjekt som gir fornybar energi, og de tapper på vinen på flasker som veier mindre. I 2011 førte de lette Sunrise-flaskene til en reduksjon på to og et halvt tonn med CO2-utslipp på flytransporten av disse flaskene til det norske markedet, og nesten tolv tonn mindre glassavfall. Men det får de ikke lov til å fortelle oss. Jeg vet det bare fordi jeg gikk på nettet og aktivt søkte etter klimavennlige alkoholprodukter.

Og selv om forbudet rammer alle, så betyr det heller ikke at det rammer likt. Når informasjonsmuligheten strupes, hjelper man dem som allerede har en fot eller to inne i det gode selskap. Concha y Toro er relativt godt stilt. De har egen importør og god markedstilgang. Verre er det med de mange små og uavhengige vinprodusentene, ikke minst fra det som omtales som “den nye verden”. Med dagens system er de avhengige av å overbevise en håndfull mennesker i Vinmonopolet om hvorfor akkurat deres vin skal få innpass i den eneste tilgjengelige salgskanalen. Skulle de være heldige og få ja, er de prisgitt vinanmeldere og ansatte i Vinmonopolet for å nå fram til forbrukerne. Får de nei, er de ferdige i Norge. Det finnes ingen annen vei til markedet, ingen mulighet til å starte en kvalitetsvinbutikk på Bakklandet eller på Grünerløkka.

Kreativitet og mangfold er honnørord som ofte brukes i stortingsmeldinger og festtaler. På mange områder er vi flinke til å slippe til de som vil noe, de som tenker nytt, de som kjemper for en idé. Men i alkoholpolitikken er vi så redde for alt som kan minne om liberalisering at vi klenger oss fast til de gamle strukturene og gjør veien opp og fram vanskeligst mulig. Derfor opprettholder vi både et informasjonsforbud og et statsmonopol som gjør det vanskeligere for de som vil tenke annerledes å nå ut til forbrukerne.

Selv store produsenter som Concha y Toro kan altså tenke nytt. Vinen Sunrise fortjener retten til egenomtale, akkurat som alle andre produsenter av lovlige varer. Men faktum er at den nye vinen fortsatt venter på sin soloppgang. Og hvis de nye kreftene ikke får sjansen, kan de forsvinne helt fra markedet. I dette tilfellet er det framtida vår som taper.

(publisert i Adresseavisens “Signert”-spalte 02.07.12)

 

Det er stengt for kommentarer.