Respekt, renovasjon og 22. juli

Det er bare noen dager til nasjonen skal stå samlet mot hat og rasisme etter terrorhandlingene 22.juli i fjor. Samtidig flommer nettet over av sinne og hat mot romfolk som har kommet til Oslo, og i Drammens Tidende har Frps stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen et innlegg på trykk som oser av foredommer, forakt og faktafeil.

Han påstår blant annet at så å si alle romfolk er kriminelle, at grover tyverier nærmest har eksplodert og at Norge trues en stor strøm med flere slike ”sigøynere” som han kaller dem.  Alt dette er vrøvl, men dessverre er ikke Knudsen alene om å score noen billige poeng på bekostning av fattige mennesker. Påstanden om utbredt og organisert kriminalitet gjentas som en sannhet av en rekke politikere, tross at forskning viser at det som regel ikke er tilfellet. De aller fleste romfolk som kommer hit, er ektepar og familiegrupper, som driver forskjellig gatearbeid, som tigging, spilling og samling av flasker, ifølge en rapport fra NOVA. Enda verre: Retorikk Frp-politikeren og andre benytter seg av er med på å avhumanisere en hel gruppe mennesker. Det er ikke til å leke med. Spesielt når vi samtidig vet at dette er en gruppe som er uten beskyttelse og rettigheter.

Det bør vekke ettertanke at folk blir gjort til lommetyver uten at noen har dokumentert at de er det. Og at man setter likhetstegn mellom kriminalitet og fattigdom uten dokumentasjon. Noen holdninger skal vi bare ikke ha. Å skrive bort menneskers verd fordi de er annerledes kledd eller å gjøre fattigdom til noe avskyelig, er blant dem.

Opp gjennom historien er det mange eksempler på at grupper ble umenneskeliggjort og sett på som rettsløs. Romfolket er en slik gruppe som har vært ansett som et legitimt politisk mål. De er utsatt for rasisme, vold og diskriminering i hele Europa.

Derfor er det all grunn til å trå varsomt og velge sine ord med omhu. I stedet bidrar politikere som Knudsen  til å piske opp en hatsk stemning som ikke står i noe forhold til problemet. Det er dessuten også feil at Norge kan kaste disse menneskene ut, slik Frp krever. Det er reisefrihet i hele Europa, noe også vi nyter godt av. Denne retten gjelder også fattige mennesker, om vi liker det eller ikke.

Åpne grenser og store velferdsforskjeller i Europa medfører reelle utfordringer. De løses ikke ved å peke ut en etnisk gruppe som uønsket. Det er heller ikke et spørsmål om sanitetsforhold.

Det er ikke mange år siden løsgjengerparagrafen ble opphevet av daværende Venstrestatsråd Odd Einar Dørum, med støtte fra et samlet storting. Debatten den gang handlet blant annet om verdighet. De mest utslåtte blant oss skulle ikke utsettes for trakassering og forfølgelse med loven i hånd. Renovasjon kunne ikke være samfunnets svar på rusmisbruk og fattigdom.

Det er tøft å leve opp til grunnleggende prinsipper i møte med folk som virker annerledes enn oss, som er lutfattige og som rett ut ber om hjelp fordi de ikke er ønsket velkommen noe sted. Men det er politikernes ansvar å gjøre det. Ellers kan det bli virkelig ubehagelig. At vi nærmer oss 22. juli gjør situasjonen spesielt ille. Vi lovet hverandre at vi skulle debattere ting med åpenhet og respekt. Det har knapt gått ett år, og noen ser ut til å ha glemt alt sammen.

5 kommentarer til Respekt, renovasjon og 22. juli

 1. Dette er en svak analyse, Rebekka.

  Forøvrig er det interessant at løsgjenger-paragrafen omtales som noe som var støttet av et ‘samlet storting’ og ikke lenger en suksessful implementering av venstre-politikk.

  Man kan ikke ha fri flyt av mennesker mellom rike og fattige nasjoner så lenge man har et sosialt sikkerhetsnett, sa Milton Friedman. Sigøynere er et reisende folk, og har ikke en kultur eller livsstil som er kompatibel med det moderne samfunn. Skattebetalerere bør ikke belastes ved å tilrettelegge for dette ved å gi hus, penger eller noe slikt.

  Vi har alltid hatt reisefrihet i Europa – også før katastrofen som er blitt EØS og Schengen. Bare at da trengte du å kunne dokumentere hvem du er og at du kunne forsørge deg selv. Det har aldri vært meningen at folk skal kunne migrere og forvente å få finansiering eller velferdsgoder fra verts-nasjonen.

  Rom-folket opplever samme problemer i alle europeiske land, på et tidspunkt på det stilles spørsmål ved deres kultur og livsstil som gjør det vanskelig, nærmest umulig å integrere dem inn i et moderne samfunn. Og det har blitt prøvd tidligere, Romania har gitt dem hus og jobb, og de har overtid rasert alle verdiene de har fått. De foretrekker omstreifer livet og degraderende humanisme for å finansiere sin livsstil.

  Løsningen er selvsagt å innføre forbud mot tigging og prostitusjon i utlendingsloven og si klart og tydelig ifra at det er noe som vi ikke ønsker iå importere til vårt samfunn pga alle negative side effektene som følger med. Samtidig som vi melder oss ut av Schengen og reformerer EØS til en mer handelsorientert avtale og ikke fri begevelse av mennesker.

 2. Før jeg begynne, så må jeg nesten bare be deg om å ikke dra inn 22.Juli. Jeg blir faktisk litt kvalm av at folk bruker det i hytt og pine.

  Jeg synes som alle andre at Romfolk, eller sigøynere (som man bare må erkjenne at de fleste er), er et vanskelig tema. På en side så er det hardt å se slik fattigdom så tett innpå og det vekker jo følelser og man ønsker jo romfolket skal ha det godt. På den andre siden så er dette et folkeslag (kan ikke dra alle over med en kam selvsagt) som absolutt har ingen hensikt i å endre sitt levevis. Dette gjenspeiler seg i hele europa. De inntar umiddelbart en offerrolle som er motbydelig da det finnes ulike typer fattigdom hvor deres fattigdom er av en mer kompleks men samtidig selvinfliktert. Deres livsstil er veldig kompleks og det er noen voldsomme hierakier men samtidig ingen organisering.

  Jeg bodde rett ved siden av campen de hadde satt opp ved sofienberg kirke, og når de kommer luntrende rundt i dress og på nye sykler, så kan du banne på at de ikke har kjøpt dem selv. De tar ting uten å tenke seg om to ganger som jeg har observert flere ganger. Denne kommentaren kunne blitt veldig lang da det er fryktelig mye å si om dem. men i bunn og grunn er dette et relativt nytt fenomen i norge, men ikke i andre europeiske land som har sett denne livsstilen i mange tiår, og det er rett og slett kjempenaivt å begynne å tilrettlegge seg for dem.

  De er voksne mennesker som burde ta ansvar for seg selv. Drar du til et kaldt land med unger som du sender ut for å tigge, da bedriver du en form for barnemishandling. Drar du til et annet land uten å bidra men kun være en byrde, mener jeg at de burde sendes rett hjem. Jeg er veldig åpen for mer innvandring, gitt at folk klarer å ta ansvar for seg selv og bidra til samfunnet. Sigøynerne gjør ikke dette, men inntar en offerolle og mener de hele tiden har rett eller krav på noe av staten om det skulle være jobbe eller hva. Men jeg skal si deg det kjære deg, at selv hvite etniske nordmenn sliter med å få jobb.

  Nei, jeg hater å høres så rasisitik og nedverdigende ut, men jeg har så utrolig lite til overs for uansvarlige mennesker. Ikke katogoriser dem som fattige, for jeg vet godt hva det vil si å være fattig i et samfunn hvor en selv prøver å bidra. Disse menneskene har valgt å ikke ta del av samfunnet.

 3. Tydeleg at mange Venstrefolk har eit hjarta som bankar
  for sigøynarane. Det er jo eit eksotisk folkeferd-og er vid-
  gjetne for sitt eldfulle lynne og sin vedunderlege musikk.
  Men dei som har litt røynsle med sigøynarar veit at dei ikkje
  er enkle å ha som grannar. Dei har sine eigne
  lover og reglar og den som bestemmer alt er Pater Familias.
  I alle land der sigøynarane bur, fører dette naturleg nok
  med seg problem. Det vart gjort ein stor innsats for å “integrere”
  dei få sigøynarane vi har hatt i Noreg på 70-talet meiner eg
  det var, men det mislukka totalt.

  Folks skepsis mot sigøynarar er ikkje gamle fordommar.
  Den er bygd på mange generasjonars røynsle. Sigøynarar
  lever på utsida av samfunnet. Dei vil ikkje bli “integrert”-
  våre lover og reglar gjeld ikkje for dei, men dei utnytter
  gjerne oss andre så godt det let seg gjera. Det må vi
  berre ta som eit faktum, anten vi liker det eller ei.

  Derfor vil eg som gamal Venstremann uttrykkje min
  hjartelege stønad til alle innbyggjarar på Grünerløkka,
  Tøyen og Tåsen som ikkje har funne seg i å få ein sigøynar-
  leir i grannelaget.

  Eg har fleire gonger her på liberal.no uttrykt meg skeptisk
  til mange Venstrefolks blåøygde tru på liberalismen. Denne
  gongen vil eg kanskje åtvare meir mot fariséismen.

  .

 4. Jeg synes det virker som om de ovenstående kommentarene ikke helt tar poenget med Rebekka sitt innlegg.

  Jeg forstår det slik hen at hun angriper demoniseringen og den stereotypiske holdningen til rom-folket som en helhet.

  Det er absolutt på sin plass å ha en debatt om hvordan Norge som vertsnasjon skal unngå å ta over de sosiale utfordringene til andre land i EU. Jeg er ikke blant Venstre-folk som har et spesielt hjerte som banker for en gruppe folk, men en humanistisk holdning som sier at vi ikke skal påføre unødvendig lidelse ovenfor mennesker innenfor vårt lands grenser. Det er absolutt på tide å tørre å ta debatten om et opphold i et annet vertsland enn sitt hjemland kun for opportunistisk vinning i form av tigging eller kriminalitet skal medføre sterkere reaksjoner. Det er store demografiske forskjeller i Europa som spesielt har kommet med EU sin utvidelse.

  Jeg støtter den siste kommentaren fra vår gamle Venstremann, i sin advarsel mot fariseismen. Vi kan ikke la “snillismen” ta overhånd og forsvare en retning som gir Norge for stort ansvar i å utjevne Europas store demografiske forskjeller. Vi har også et ansvar ovenfor egne lands borgere, med tilhørende forventning av rettferdighet. Skal et Europeisk samarbeid fungere, kan ikke et land alene ta for stor belastning på grunn av fri flyt og kun erfare store negative erfaringer på grunn av samarbeidet. Jeg mener vi i vår humanistiske holdning og sosiale ansvar har et ansvar for å sørge for at ingen lider innenfor landets grenser, men vi har intet ansvar for å ta over et annet lands sosiale nød. Vi bør vurdere grep for å forhindre at Norge fremstår som “gratisnasjonen”.

 5. Hvor er dine fakta, Rebekka? Hvis NOVA-rapporten er alt du har å vise til, tror jeg det vil være lettere å finne mange kilder som underbygger Knudsens påstander fremfor dine.
  Når politiet finner at 68 av 69 kontrollerte romfolk (av en gruppe på 187) har noe mer eller mindre kriminelt på rullebladet, er det ikke faktafeil og vrøvl å si at gruppen generelt har mange kriminelle elementer.
  Det ville vært fint om du kunne gjendrive hans påstander med fakta og ikke føleri.
  Jeg leste for en tid tilbake en artikkel i Kapital om romfolket. Den publikasjonen har for vane å sjekke mange kilder. Artikkelen levnet romfolket lite ære. De nekter bl.a. sine barn skole og sender dem ut for å jobbe/tigge i stedet. I alle andre sammenhenger ville Venstre ha kalt det barnemishandling, endog overgrep.

  Jeg utfordrer deg til å la romfolket campe i din have (hvis du bor slik til) – tar du utfordringen i solidaritetens navn?

  Litt pirk til slutt: I sammenheng med romfolket snakker vi om “sanitærforhold”, ikke “sanitetsforhold”. Det første har med hygiene å gjøre, det andre med førstehjelp ;-)