Kategoriarkiv: Justis

Tankefeil og tiggerforbud

Jeg skulle gjerne unnlatt å skrive kritikkinnlegg, fordi jeg liker best å være en gasspedal og ikke brems, men når slik dumskap som tiggerforbudet kommer frem så kan jeg ikke unnlate meg.  Som andre kommune på sørlandet har Lillesand samme [...] Les mer Justis

Politikernes ekstreme løsninger

Debatten om fengsel og straff i dag er blitt for ensidig. Når man diskuterer problemer rundt kriminalitet er det oftest snakk om virkelig strenge tiltak. Hvorfor har man fått for seg at strengere straffer og ekstreme metoder fungerer best? [...] Les mer Justis

Med staten som hallik

Målet med sexkjøpsloven var å hjelpe kvinner utsatt for menneskehandel ut av en vanskelig situasjon. Men fire år etter at loven ble vedtatt er bare 14 personer dømt for menneskehandel. Samtidig som resultatene uteblir, har altså den nye lovgivningen bidratt [...] Les mer Justis

For barns beste

For Venstre er arbeidet for å gi utsatte barn bedre oppvektsvilkår en helt sentral valgkampsak. Derfor fremmet vi i forrige uke 35 konkrete tiltak mot barnefattigdom, tiltak som vi mener vil redusere antallet barn som vokser opp i fattigdom med [...] Les mer Justis

Forbud mot halvautomatiske våpen – Økt trygghet, eller skivebom?

Norge er verdens 11. mest våpentette land, og med imponerende og overaskende 1,320,000 skytevåpen i privat eie. Alikevell, på tross av en stor mengde våpen i omløp er ikke våpen allemanseie. Vi skal takke oss heldig at i vårt samfu [...] Les mer Justis

Justisminister Grete Faremo Velger Letteste Utvei

Teksten under kommer fra underskriftskampanjen jeg har valgt å starte som respons til: http://nrk.no/nyheter/norge/1.8362684. Det er noe sent å begynne nå, men regjeringen har ikke valgt å snu i saken og vi må vise vår avsky! Justisminister Grete Faremo [...] Les mer Justis

Likestilling eller idioti?

Ser i Aftenposten at Huitfeldt er kritisk til lik verneplikt for kvinner og menn. Jeg må si at dette forvirrer meg en smule iht hva likestillingbevegelsen har prøvd på og jobbet for i mange år. Er dette virkelig annerledes enn likestilling generelt? [...] Les mer Justis

Når skal tanker og forberedelser straffes?

I en rettsstat må det være lov å tenke farlige tanker. Jeg mener også at det må være lov å gjøre visse forberedelser til straffbare handlinger uten å bli straffet for det. Grunnen er åpenbar: Det er først når e [...] Les mer Justis

… vil endre barneloven slik at bostedsforeldren kan nekte samvær

Inga Marte Thorkildsen (SV) vil endre barneloven slik at bostedsforeldren kan nekte samvær med samværsforeldren ved ”frykt for at barnet utsettes for vold og seksuelle overgrep”: http://www.aftenposten.no/nyheter/En-forelder-skal-uten-dom-kunne-nekte-den-andre-samvar-med-barn-7014434.html Lovforslaget er lagt ut på høring nå: http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Notat.pdf (se også http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld/aktuelt/nyheter/2012/nye-lovforslag-skal-beskytte-barn-mot-vo.html?id=704636) I intervjuet [...] Les mer Justis

Skjønn i NAV

Endelig. få det vedtatt og dra det opp i media. Regjeringen fortjener pepper i nesa  for at de tok vekk skjønn da NAV reformen trådde i kraft. Myndiggjør NAV kontorene. http://www.venstre.no/artikkel/45433 [...] Les mer Justis