Liberal.no er historie

Venstre.no.

Det er en tid for alt og liberal.no som diskusjonsforum er nå historie. Gjennom de siste årene har de fleste brukerne av liberal.no flyttet over på nye plattformer. Debatten foregår nå i stor grad i sosiale medier.

En blogg-tjeneste som liberal.no krever tett oppfølging og vedlikehold. Med bakgrunn i lave besøkstall, få brukere og med en løsning som ikke lenger er "up to date" og sårt trengte en teknisk oppgradering, er valget om å stenge tjenesten uavvendelig.

Takk for alle gode innspill og gode diskusjoner! Vi snakkes rundt neste sving.

Besøk vår facebookside, følg Venstre på Twitter eller start din egen blogg på feks wordpress.com. Bruk hashtag #stemvenstre

Har du noen flere spørsmål om liberal.no? Kontakt oss på support@venstre.no