Siste innlegg

Tibet: Sannhetens flamme – glemt gnist

#8220;Kinas mangeårige undertrykkelse av den tibetanske kulturen og landets opprinnelige befolkning er gjennom de siste årene strammet ytterligere til. Grunnleggende menneskerettigheter respekteres ikke: Religionsutøvelse,  utdanning, språk  og selvsagt ytrings- og informasjonsfriheten. Massiv innflytting av kinesere gjør tibetanerne til en minoritet [...] Les mer Ukategorisert

Drømmen om det monokulturelle Norge

Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde stilte nylig spørsmål til kulturministeren og integreringsministeren om hvordan disse definerer norsk kultur og hvordan de vil verne den. I ettertid har det blitt stilt spørsmål ved hva Tybring-Gjedde egentlig ville med disse spørsmålene om norsk [...] Les mer Ukategorisert

Pensjonsbombe i kommune-Norge

Kommune-Norge hadde en godt skjult ”pensjonsbombe” på nesten 23 milliarder kroner i regnskapene sine i 2011. Kommunene har levd på forskudd de siste årene og hatt kunstig gode regnskapsresultater ved – helt lovlig – å holde pensjonsbetalinger på 23 milliarder [...] Les mer Ukategorisert

Bør hummer merkes?

Fiskeridirektoratet har nå på høring et forslag om allerede før sesongstart 1. oktober å innføre krav om merking av all villfanget hummer som selges. Dette merket på hver enkelt hummer skal gjøre det mulig å finne ut hvem som har [...] Les mer Ukategorisert

Dopingforbud på tynt grunnlag

Helsedepartementet foreslår nå å kriminalisere kjøp, besittelse og bruk av doping i et notat som er på høring. Straffen skal være bøter eller fengsel i inntil 6 måneder. Per i dag er det straffbart å produsere, importere og selge dopingmidler, me [...] Les mer Ukategorisert

Bekjemp fordommer mot romfolket

Statsministeren kom i et NRK-intervju 17. juli med kloke uttalelser om at romfolket har krav på respekt og verdighet, og at de skal vurderes som enkeltmennesker. Han tok her klart avstand fra grove og hatske karakteristikker av romfolket, som strider [...] Les mer Ukategorisert

Pressens liksom-anonymisering

Nettavisen omtaler i dag 28. juni at en profilert AUF-politiker er tiltalt for pubvold. Vi får opplyst at vedkommende er en ung mann som har hatt tillitsverv i Telemark AUF og skal ha vært en sentral skikkelse i mediebildet. Ut [...] Les mer Ukategorisert

Ufritt sykehusvalg

Vi har som innbyggere i Norge rett til selv å velge ved hvilket statlig sykehus her i landet vi ønsker behandling. Stortinget har gitt oss denne retten gjennom pasientrettighetsloven.  Det frie sykehusvalget skal bidra til å gi hele befolkningen lik tilgang på [...] Les mer Velferd

Positivt om brystrekonstruksjon

Jeg har nå omsider fått svar fra Helsedepartementet (HD) på mitt åpne brev fra i vinter om nytt bryst etter brystkreftoperasjon, hvor jeg stilte tre spørsmål til helseministeren: (1) Vil brystrekonstruksjon som hovedregel omfattes av retten til nødvendig helsehjelp? HD viser [...] Les mer Ukategorisert

Kunnskapsministeren bør beklage nerdeuttalelse

Oslo kommune vil ta bedre vare på talentene og skal opprette egne klasser for ungdomsskoleelever som er spesielt flinke i matematikk. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen uttaler til Dagens Næringsliv den 20. april at dette er direkte skadelig da det er å [...] Les mer Ukategorisert