Siste innlegg

Et sosialliberalt verksted?

Sosialliberalt Verksted avholder sitt åpningsmøte på Stortinget onsdag 29. januar kl. 19.00. På møtet vil stortingsrepresentantene Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn delta, og det legges opp til en åpen diskusjon om sosialliberale løsninger for Norge og om hvilken rolle og [...] Les mer Velferd

Fedrekvoten og det moderne arbeidslivet

Finanskapitalismen skapte skillet mellom hjemmet og arbeidslivet, men sådde samtidig kimen til det likestilte arbeidslivet vi er i ferd med å se 200 år seinere. I debatten om fedrekvoten ser næringslivet det som Høyre ikke ser, nemlig at politiske [...] Les mer Liberale rettigheter

La oss tillate lakrispiper

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke vil ha totalforbud mot røyking innen ti år. I et leserinnlegg 19. juni skriver generalsekretær Frode Jahren at «forbud er et virkemiddel vi som samfunn bruker i mange sammenhenger for å spare liv og [...] Les mer Liberale rettigheter

Et arbeidsliv for vår tid

Ved å ta eierskapet til «Den norske modellen» skaper LO og Arbeiderpartiet et inntrykk av at Venstres forslag til endringer i arbeidslivspolitikken er å anse som angrep på selve grunnlaget for den norske velferdsstaten. I virkeligheten er det motsatt: Venstre [...] Les mer Næringsliv

Veteranene bør få sin egen dag

Frigjøringsdagen – soldatenes og motstandsheltenes dag, men også krigsseilernes dag, sabotørenes dag, læreraksjonistenes dag, dagen for sivil motstand og dagen for folkets stilltiende og høylytte kamp mot den tyske okkupasjonsmakten. 8. mai er ikke bare soldatenes eller krigsheltenes dag. 8. [...] Les mer Kultur

Et arbeidsliv for alle

I 1935 forhandlet Venstre fram selve grunnloven i norsk arbeidsliv, hovedavtalen. Den la Venstres arbeidsfredslinje til grunn, i motsetning til konfrontasjonslinja til de borgerlige partiene og det radikaliserte Arbeiderpartiet, som anført av Martin Tranmæl avviste ”ethvert klassesamarbeid”.  Hovedavtalen regnes som [...] Les mer Velferd

Bevar hjemfallsretten!

Edvard Hoem bekymrer seg i Klassekampen (3/11) for at Venstre vil bidra til å svekke fellesskapets langsiktige eierskap til vannkraftsressursene i Norge. Det behøver han ikke å gjøre. Hjemfallsretten hører ikke bare til Venstres sjel, men utgjør også ryggraden i [...] Les mer Næringsliv

Kommunal løsning på boligproblemet

Det er bred politisk enighet om at det bygges for lite og for dyrt i Trondheim. Utbyggerne klager over lang saksbehandlingstid og for detaljerte reguleringer, mens andre viser til at det er utbyggerne selv som trenerer boligbygginga. Venstre mener at [...] Les mer Ukategorisert

Wergelands flagg

For første gang siden 22. juli skal nye og gamle nordmenn finne fram flaggene for å feire den nasjonale dagen for fellesskap, frihet og demokrati. Det er vanskelig å se bort i fra at selve symbolet på denne dagen – [...] Les mer Innvandring

Kampanjejournalistikk

Lørdag 10. mars kan Klassekampen ”avsløre” at ”Venstre har opplevd en strøm av negative reaksjoner etter at partiet åpnet for regjeringssamarbeid med FrP”. Som leser av Klassekampen synes jeg det er trist å se at avisa ofrer hardt tilkjempet troverdighet [...] Les mer Valgkamp